Bart Claes werd in 2019 verkozen als Vlaams Parlementslid in de kieskring Antwerpen. In het Vlaams Parlement is hij voorzitter van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en lid van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Van 2016 tot 2020 was hij nationaal voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Bart woont met zijn gezin in Rumst.