Immanuel De Reuse werd in 2019 verkozen als Vlaams parlementslid in de kieskring West-Vlaanderen. In het Vlaams Parlement is hij lid van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij is ook fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van Roeselare. Van 2006 tot 2019 zetelde hij ook in de provincieraad van West-Vlaanderen.