Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Reacties over uitspraak Annemans zwaar overtrokken Reacties over uitspraak Annemans zwaar overtrokken

Reacties over uitspraak Annemans zwaar overtrokken

De reacties op de uitspraken van Gerolf Annemans op het stichtingscongres van het Vlaams Belang, zijn zwaar overtrokken en buiten alle proporties.

Voor zover als nodig preciseert Gerolf Annemans in verband met zijn uitlatingen dat hij evident nooit welk danige bedreiging dan ook heeft uitgesproken. Hij heeft gewaarschuwd dat de betrokken juridische hoofdrolspelers – en zij alleen – voor de rest van hun carrières in zijn geheugen staan gegrift. Bepaalde berichtgeving, als zou Annemans gezegd hebben dat "hij ze wel zou weten te vinden" en "ze moeten vrezen voor hun job als hij het voor het zeggen heeft", zijn totaal uit de lucht gegrepen. Annemans heeft in het verleden altijd gesteld dat er in dit land eerbiedwaardige en onafhankelijke rechters bestaan die hij waardeert en respecteert.

Waarom dan die uitval? Gerolf Annemans heeft zijn oprechte ontgoocheling en verbittering willen tot uiting brengen over het gebeurde. In het Vlaams Blok-proces hebben de Brusselse magistraten bijvoorbeeld, zowel in Eerste Aanleg en in Beroep, duidelijk te kennen gegeven en soms zelfs uitdrukkelijk in beschikkingen opgenomen, dat het in de praktijk onmogelijk maken van een politieke partij, geen taak is van de rechter.

Gerolf Annemans heeft in zijn toespraak erop gewezen dat het merkwaardig gecoördineerd optreden van het Openbaar Ministerie in heel het Vlaams Blok proces, gelet op de plaats van het Openbaar Ministerie in de machtsverdeling tussen Uitvoerende en Rechterlijke macht, een opmerkelijk feit is. Alle critici van Annemans' toespraak gaan angstvallig aan dit uitgangspunt voorbij.

Hetzelfde is het geval voor een tweede belangrijk uitgangspunt namelijk het probleem van de politieke benoemingen in de magistratuur. Met name worden ook de bewijzen genegeerd die Annemans aanhaalt in verband met de politieke functies van Timperman op het ogenblik van zijn benoeming bij Cassatie en de stelling van Annemans dat het kieser ware geweest om in het "hoogste rechtscollege" geen "recente kabinetsbenoeming" (uit Gent dan nog) los te laten op een dergelijk politiek proces.

Dat sommige individuele vertegenwoordigers van de magistratuur nu proberen zich na een politieke moord opnieuw te verschuilen achter de scheiding der machten is dan ook een lachertje in de ogen van Gerolf Annemans, die van oordeel is dat sommige magistraten zelf die scheiding der machten ernstig hebben geschonden door bij de behandeling van dit politiek proces het Vlaams Blok buiten de wet te stellen. Bovendien, aan al diegenen die nu moord en brand schreeuwen dat Annemans de scheiding der machten niet respecteert, kan men het volgende vragen: "Hoe zat het met de scheiding der machten in 1993, toen parlementsleden van alle zgn. 'democratisch' partijen, met de camera's in hun kielzog, naar de toenmalige procureur des Konings te Brussel Dejemeppe trokken, om hem de mantel uit te vegen en hem aan te manen eindelijk gerechtelijke stappen tegen het Vlaams Blok te ondernemen?"

De vergelijkingen van Onkelinx en Van Fraechem met de jaren dertig en met "donkere bladzijden" uit de geschiedenis beschouwt Annemans dan ook als een schandalige minimalisering en ridiculisering van het leed dat toen aan zovele mensen werd aangedaan.

Joris Van Hauthem
Perswoordvoerder

 • Klik hier voor de bijlage. [Nieuw venster/tabblad]
 • vlaamsbelang . persbericht . 16 november 2004
  Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
   Kalender 2017
   Word lid van Vlaams Belang!
  Sociale media - YouTube Sociale media - PDF Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
  Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
  Zogezegd
  In Brussel en Wallonië is het werk neerleggen verworden tot een Pavlov-reflex op elk ongenoegen.

  Jan Segers

  Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
  e-magazine
  onze digitale nieuwsbrief