Frieda Verougstraete-Deschacht is in 2019 verkozen als Vlaams parlementslid in de kieskring West-Vlaanderen. In het Vlaams Parlement is ze lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Ze legt er zich toe op het thema Visserij. Eerder zetelde ze ook al in de gemeenteraad van Oostende en in de provincieraad van West-Vlaanderen.