Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Hirsi Ali gaat, Bouyeri blijft Hirsi Ali gaat, Bouyeri blijft

Hirsi Ali gaat, Bouyeri blijft

Het plotse vertrek van Ayaan Hirsi Ali uit de Nederlandse politiek beroert de gemoederen bij onze noorderburen. Moslimorganisaties juichen haar vertrek toe, maar de kwestie zorgt ook voor zware heibel binnen de VVD. Bij de linkervleugel van de liberalen wordt binnenskamers champagne gedronken en 'opgeruimd staat netjes' geroepen. De rechtervleugel reageert bijzonder boos op de uitlatingen van hun eigen minister Rita Verdonk.
Die verklaarde meteen na de 'onthullingen' van de rode omroep Vara dat Hirsi Ali geen Nederlands staatsburger meer kon zijn omdat ze bij haar asielaanvraag in 1992 gelogen heeft.
"Net als trouwens bijna alle asielzoekers destijds", merkt René Van Rijckevorsel op in Elsevier.

De Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk is gehaat bij de pers en in de multiculturele sector, maar erg populair bij de bevolking. Juist omwille van haar kordate aanpak. Na de tegenvallende resultaten voor de partij bij de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft ze zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap en ze steekt haar politieke ambities niet onder stoelen of banken. "Als de VVD de grootste partij wordt, wil ik wel premier worden", verklaarde ze al in interviews.

"De wet is de wet, en de wet is voor iedereen gelijk", verdedigt Verdonk haar optreden. En dat is blijkbaar ook het oordeel van de publieke opinie. Volgens peilingen vindt 80% van de Nederlanders dat Hirsi Ali moet opstappen uit het parlement omdat ze gelogen heeft. Twee op drie Nederlanders vinden ook dat ze haar Nederlands paspoort moet inleveren.
Voor dat standpunt valt heel wat te zeggen. Inderdaad, de wet moet voor iedereen gelijk zijn.
Maar dat is maar één kant van het verhaal.

Zowel binnen de Partij van de Arbeid als binnen de VVD-top waren ze perfect op de hoogte van het feit dat Hirsi Ali gelogen had, maar dat was blijkbaar nooit een probleem. Het heeft er dan ook alle schijn van dat ze het slachtoffer is geworden van een politieke afrekening. Niet alleen van de socialisten die het Hirsi Ali nooit hebben vergeven dat zij de PvdA de rug toekeerde, maar ook van een interne machtsstrijd tussen links en rechts binnen de VVD. Met haar onverbloemde uitspraken over de islam en de mislukte integratie had Hirsi Ali binnen haar partij de status gekregen van een Hugo Coveliers of een Jean-Marie Dedecker. Het lijdt weinig twijfel dat sommigen alleen maar op de juiste gelegenheid hebben gewacht om de lastige dissident uit het zadel te wippen. Dat is bij deze gebeurd.

We zijn er ons van bewust dat Hirsi Ali in het recente verleden, opgestookt door de links-liberale kringen rond Guy Verhofstadt, in interviews met de Belgische pers afstand nam van de standpunten van het Vlaams Belang. Dat neemt niet weg dat wij nog altijd respect opbrengen voor de manier waarop zij in Nederland het debat over de islam, de onderdrukking van de vrouw en de mislukte integratie heeft gevoerd en aangezwengeld.

Hirsi Ali wordt nu – zo schrijft Van Rijckevorsel – "als oud vuil aan de dijk gezet". De journalist merkt cynisch op "dat VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali straks niet meer over een Nederlands paspoort beschikt, noch over passief en actief kiesrecht". En nu komt het: "Mohammed Bouyeri – de moslimextremist die Theo van Gogh vermoordde – beschikt nog altijd over de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit en kan kiezen en gekozen worden"…

De hele affaire laat dan ook een wrange nasmaak achter. René Van Rijckevorsel: "Mohammed Bouyeri kan tevreden zijn. Na Pim Fortuyn en Theo van Gogh is met Ayaan Hirsi Ali de derde die de euvele moed had om de islam te bekritiseren het zwijgen opgelegd.
Zes mei 2002, 2 november 2004, 15 mei 2006. De Nederlander Mohammed Bouyeri lacht in zijn vuistje."


#banken  #islam  #asiel  #asielzoekers  #GuyVerhofstadt  #TheovanGogh  #Nederland
vlaamsbelang . nieuws . 17 mei 2006
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.

Thierry Baudet

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief