Nathalie Dewulf (° 1974) werd in 2018 verkozen als gemeenteraadslid in Izegem, en een jaar later als Kamerlid op de West-Vlaamse Vlaams Belang-lijst. Als gewezen personeelslid van Bpost legt ze zich in de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen vooral toe op alle dossiers die met de Post te maken hebben. Daarnaast zetelt ze ook in het Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie waar ze zich onder meer bezig houdt met thema’s als partnergeweld en genitale verminking.