Vlaams Belang - echt.onafhankelijk

"Onafhankelijk Vlaanderen is niets in deze wereld."

Daniel Cohn-Bendit haalde vorige week in Knack hard uit naar de eurokritische krachten in Europa. Het Vlaams Belang dient hem van antwoord.

Het was even geleden dat de Europese goeroe van extreem-links Daniel Cohn-Bendit nog eens zijn gal mocht spuien in de Vlaamse pers. Gewezen Humo-hoofdredacteur Jörgen Oosterweel, thans redactiechef bij Knack, plaatste afgelopen week een interview met de leider van de groene Europese fractie in zijn weekblad. Het werd een bijna kritiekloos onderonsje, waarin Cohn-Bendit zijn Europese utopie bewierookt en vooral afgeeft op het o zo verfoeide nationalisme. De man neemt graag grote woorden in de mond, maar laten we niet vergeten dat hij in mei '68 één van de kopstukken was die honderden studenten tot gratuite straatterreur aanzette en zich nadien ontpopte tot ambassadeur voor druggebruik en pedofilie.

Het goede nieuws is dat we Cohn-Bendit na de verkiezingen van 25 mei niet meer in het Europees Parlement zullen terugzien. De dromer-straatvechter zet definitief een punt achter zijn 25-jarige loopbaan van links lullen en rechts zakkenvullen in diverse gremia.

Interne keuken
Het is nochtans boeiend om Cohn-Bendit bezig te horen over de interne keuken van zijn Europese fractie. Tot dit conglomeraat van groen-linkse groeperingen behoren tevens enkele links-liberale regionalistische partijen en ook… de N-VA. Volgens Bendit sluit laatstgenoemde partij zich beter aan bij de groep van de Britse Conservatieven. We vertellen er graag bij dat N-VA echter vrijwillig is toegetreden tot de groene EU-fractie. Zij werden er alleszins nooit toe uitgenodigd. Wat Cohn-Bendit niet beseft is dat de partij van De Wever slaafs de eurofiele lijn wil volgen en alle progressieve EU-maatregelen, inclusief deze inzake migratie, per sé mee wil goedkeuren. Verleden donderdag verklaarde Europees president Herman Van Rompuy nog op de NOS dat in België, alle grote politieke partijen buiten het Vlaams Belang, dus ook de N-VA, voor Europa (lees: de EU in zijn huidige vorm) zijn. De door Cohn-Bendit gewenste verhuis van N-VA naar de fractie van de Britse conservatieven zal net om die reden nooit plaatsvinden. Want Britse conservatieven die kritiekloos meeheulen met het beleid van de Europese Commissie moeten ons inziens nog geboren worden.

Cohn-Bendit mag zich misschien storen aan N-VA, hij weet goed genoeg dat de echte dreiging voor zijn bedenkelijk gedachtegoed van het Vlaams Belang en zijn Europese bondgenoten komt. Weldra zal dit rechts-nationaal blok allicht ook een eigen fractie in het Europese Parlement betrekken.

Nationalisme = egoïsme
'Nationalisme gaat uit van "wij tegen de anderen." Nationalisme staat gelijk aan egoïsme.' Het is het aloude linkse mantra, dat ook Cohn-Bendit na al die jaren als een volleerd voorzanger blijft afdreunen. De man, die lijkt te pleiten voor een genuanceerd politiek debat, smijt alle nationalistische en eurokritische krachten maar wat graag op één 'anti-Europese' hoop. Cohn-Bendit kan het kennelijk niet verkroppen dat patriottisme en euroscepticisme overal in Europa – en met het succesverhaal van Marine Le Pen ook in zijn eigenste Frankrijk – in opmars is. Het draagvlak voor het 'federale Europa' dat hij met collega-luchtkastelenbouwer Guy Verhofstadt uittekende, is enkel nog te vinden onder de potverterende eurobonzen te Straatsburg.

Cohn-Bendit voelt dus perfect aan wanneer hij zijn zinkend schip moet verlaten. Het valt tevens op hoe hij enerzijds anticipeert op het bestuurlijk failliet van de EU door te stellen dat 'we midden in een crisis zitten, financieel, economisch en ecologisch, en Europa daar geen antwoord op heeft' maar anderzijds toch wild om zich heen blijft slaan met holle frasen genre 'een onafhankelijke Vlaamse staat is niets in deze wereld.'

Cohn-Bendit heeft er niets van begrepen. Het gaat hem er ons niet om 'iets' te willen zijn in deze wereld, dan wel om de welvaart en de veiligheid van alle Vlamingen in deze wereld veilig te stellen. Noch België, noch deze EU zijn daartoe in staat. Die doelstellingen willen wij nastreven in goed nabuurschap met alle andere Europese volkeren, zo ook met de Walen, die zich nu zelfs ernstig beginnen voorbereiden op een Belgische boedelscheiding. Dat Cohn-Bendit er maar al eens over nadenkt of hij Wallonië bij Frankrijk wil of niet.


#DanielCohn-Bendit  #Europa  #EuropeseUnie  #N-VA
vlaamsbelang . nieuws . 06 januari 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Deze exodus is georganiseerd door mensen die onze maatschappij willen destabiliseren.

Annemie Vansichen

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief