Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Immigratie blijft thema! Immigratie blijft thema!

Immigratie blijft thema!

Hoezeer de andere partijen ook proberen het thema uit de verkiezingscampagne te weren: de immigratieproblematiek blijft de gemoederen beroeren.

Uit een recente bevraging van de VRT naar aanleiding van de komende verkiezingen blijkt dat ongecontroleerde immigratie (naast ongeneeslijk ziek worden) de grootste angst is van de Vlaming. Niet minder dan driekwart van de ondervraagden vreest dat de sociale zekerheid als gevolg van de immigratie op termijn onbetaalbaar zal worden. Uit hetzelfde onderzoek kwam - weinig verrassend - naar voor dat niemand pleit voor meer immigratie. De overgrote meerderheid (70 procent) wil daarentegen dat de overheid de instroom van vreemdelingen beperkt.

Jeugd allesbehalve politiekcorrect

Uit een studie van de KU Leuven die vandaag in de pers verscheen, blijkt dan weer dat ook jongeren de multiculturele samenleving heel wat minder genegen zijn dan sommigen graag doen uitschijnen. Zo is 40 procent van de ondervraagde jongeren van mening dat de islamitische waarden een culturele bedreiging vormen voor Europa en de helft beschouwt immigratie als een bedreiging voor de sociale zekerheid.

De bevindingen van bovenstaande onderzoeken liggen in het verlengde van de wetenschappelijke studie die het Vlaams Belang eerder liet uitvoeren. Hoe men het ook draait of keert: nog nooit waren de thema's van het Vlaams Belang zo actueel.

Blijvende noodzaak

De standpunten van het Vlaams Belang zijn niet extremistisch, maar vertegenwoordigen datgene wat een groeiend aantal Vlamingen denkt. Net zoals de actualiteit van elke dag de waarheid en de juistheid van ons programma aantoont, bewijst het gekronkel van anderen de blijvende noodzaak van een partij die - ook ná de verkiezingen - ondubbelzinnig zegt waar het op staat en waar het met Vlaanderen naar toe moet. Alleen het Vlaams Belang biedt de Vlamingen die stok achter de deur.


#VlaamsBelang  #immigratie
vlaamsbelang . nieuws . 02 april 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Ik heb definitief mijn geďdealiseerde kijk op het Midden-Oosten en de moslimwereld begraven.

Tessa Vermeiren

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief