Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Zwartboek Vlaamse Regering – Kroniek van vijf verloren jaren Zwartboek Vlaamse Regering – Kroniek van vijf verloren jaren

Zwartboek Vlaamse Regering – Kroniek van vijf verloren jaren

Onder de noemer 'Zwartboek – Kroniek van vijf verloren jaren' stelde het Vlaams Belang vanochtend zijn evaluatie voor van de Vlaamse regering. Het bilan is ontnuchterend.

"Van de drie grote beloften die in het regeerakkoord stonden heeft deze Vlaamse Regering er welgeteld nul gerealiseerd. De regering-Peeters II is ontegensprekelijk ιιn van de zwakste regeringen ooit." Fractievoorzitter Joris Van Hauthem schuwde de harde woorden niet tijdens de voorstelling van het 140 pagina-tellende zwartboek.

In de eerste plaats wil het Vlaams Belang met dit boek het beeld doorprikken dat bepaalde meerderheidspartijen maar al te graag ophangen, met name het beeld dat op het federale niveau een bende klungelaars aan het werk is, maar dat op Vlaams niveau gelukkig een eensgezinde, krachtdadige ploeg aan de slag is die een doortastend beleid voert en moedige beslissingen neemt. Het eerste kan misschien kloppen, het tweede niet. Wat we zelf doen, doen we helemaal niet beter, maar niet of later. Van eensgezindheid was bovendien al helemaal geen sprake. Dit was en is een regering die de Vlaming liet en laat wachten. Wachten voor de kinderopvang, wachten aan de school, wachten voor gehandicaptenzorg, wachten voor een sociale woning, wachten voor een plaats in de rusthuizen, wachten in de file… Wachten en uitstellen, daar blonk deze regering in uit. Zeker inzake mobiliteit en onderwijs, twee beleidsdomeinen die determinerend zijn voor onze toekomst, is zulks misdadig. "Er is tijd verloren. J'accuse," aldus Van Hauthem.

De schaamte van Copernicus

In de tweede plaats wil het Vlaams Belang de Vlaamse Regering aanvallen omdat ze in het gehele institutionele discours, met name de zesde staatshervorming, maar ook in andere communautaire dossiers, volslagen afwezig is gebleven. De Vlaamse Regering heeft op geen enkel ogenblik gewogen op de staatshervorming. Wat uit de bus gekomen is, kan de toets van de eigen Octopusnota nooit doorstaan. Vlaanderen is de klos van het verhaal en de Vlaamse Regering keek de andere kant op. Bovendien heeft de Vlaamse meerderheid nooit een visie willen ontwikkelen over de institutionele toekomst van Vlaanderen, tenzij men de Copernicaanse omwenteling van Kris Peeters wil laten doorgaan voor een weldoordachte visie op Vlaanderens toekomst. "Dit is eerder de schaamte van Copernicus," merkte Gerolf Annemans op.

Zelfs het 'Handvest voor Vlaanderen', door de meerderheid met veel bombarie aangekondigd als een soort blauwdruk van wat een Vlaamse grondwet zou kunnen worden, heeft de commissieagenda nog niet gehaald. Logisch, er stond niets in.

N-VA maakt het verschil niet

Daarbij aansluitend stelt zich dan uiteindelijk de vraag naar de meerwaarde van de N-VA in de Vlaamse Regering, zeker in het licht van het mantra dat er op 25 mei blijkbaar maar een keuze is tussen het PS-model en het N-VA-model. De Vlaming mag weten, moet weten, dat de N-VA in de Vlaamse Regering het verschil niet heeft gemaakt. Integendeel. Niet alleen gooide ze zeer vlug haar verkiezingsbeloften in de vuilbak, op communautair vlak gaf de N-VA, uitgerekend op het beleidsniveau waar ze mee de dienst uitmaakte, niet thuis. Het was de partij van de Januskop op alle mogelijke vlakken. In het federaal parlement bestreed men de staatshervorming om in de Vlaamse Regering de uitvoering ervan grondig voor te bereiden. Nooit was er sprake van het kleuren buiten de lijntjes. Het inburgeringsbeleid van de N-VA zou evengoed door de sp.a kunnen gevoerd worden, en is wel bijzonder slappe kost vergeleken met de stoere taal die de N-VA buiten het Vlaams Parlement pleegt te verkopen over het immigratiethema. Het was gedurende de voorbije vijf jaar zowat met alles het geval: binnen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering was de N-VA de brave, zeer politiek-correcte partij, terwijl ze buiten dat Vlaams Parlement een heel andere taal sprak. Vandaar wellicht bij deze verkiezingen de focus op de PS. De Antwerpen-strategie, waarbij de kiezer werd aangemaand te vergeten dat de N-VA tot de meerderheid behoorde, probeert men ook vandaag toe te passen. Over de deelname van de N-VA aan de Vlaamse Regering – al tien jaar nota bene – zwijgt de N-VA zelf zoveel mogelijk. Het parcours is inderdaad niet fraai.

Lees hier het 'Zwartboek – Kroniek van vijf verloren jaren'.

Klik hier voor het verslag op deredactie.be.


#Vlaamseregering  #GerolfAnnemans  #JorisVanHauthem  #Zwartboek
vlaamsbelang . nieuws . 22 april 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Als Europa overstroomt, ga je het water toch niet over de landen spreiden, maar hogere dijken bouwen

Marc Bossuyt

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief