Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Blauwdruk Veiligheid en Justitie: 'Adieu aan de laksheid' Blauwdruk Veiligheid en Justitie: 'Adieu aan de laksheid'

Blauwdruk Veiligheid en Justitie: 'Adieu aan de laksheid'

Het Vlaams Belang stelde deze week zijn plannen inzake veiligheid en justitie voor. Onder de noemer 'Adieu aan de laksheid' fileerden Bart Laeremans, Bert Schoofs en Peter Logghe de goednieuwsshow van de ministers Turtelboom en Milquet.

"België voert geen gevangenisbeleid, maar een vrijlatingsbeleid." Kamerlid Bert Schoofs zette tijdens de persvoorstelling meteen de toon. Het huidige strafuitvoeringsbeleid in dit is land een farce. Met meer dan 1 miljoen aangegeven feiten per jaar en een seponeringspercentage van 73 procent blijft de teller op rood slaan.

Voor het Vlaams Belang dient de politie opnieuw slagvaardig te worden door een minimum van twee patrouilles per politiezone. Bovendien is er nood aan een veel nauwere samenwerking tussen parket en politie.

"Daders niet als slachtoffer behandelen"

Inzake strafuitvoering verwees justitiespecialist Bart Laeremans naar buitenlandse voorbeelden waarbij magistraten in permanente verbinding staan met de politiemensen en waar binnen de termijn van enkele dagen recht gesproken wordt. Hiermee wil het Vlaams Belang een noodzakelijk afschrikeffect doen ontstaan. "In dit land worden slachtoffers als daders behandeld en daders als slachtoffers. Wij willen de rollen omdraaien," aldus Laeremans.

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een verhoging van de gevangeniscapaciteit tot 15.000 (nu 10.000). Door een onderbemanning van onze parketten en het plaatsgebrek in onze cellen kiest men nu volop voor homeopathische middeltjes zoals de enkelband, de vroegtijdige vrijlating of – zoals in de meerderheid van de gevallen – zelfs seponering.

War on drugs

Ook het verband tussen drugs en criminaliteit kwam ruim aan bod. In zijn betoog wees West-Vlaams lijsttrekker Peter Logghe dat 1 op 3 gevangenen opgesloten zit wegens drugsdelicten en dat ruim 77.000 drugsverslaafden op een jaar tijd diende te worden behandeld. Een absoluut hoogterecord. Het Vlaams Belang wil daarom een ware 'War on Drugs' op poten zetten waarbij veel nauwgezettere zoekacties worden opgezet naar drugslabo's en internationale drugsnetwerken.

1 op 2 gevangenen is vreemdeling

Wat de buitenproportionele aanwezigheid van vreemdelingen in onze cellen betreft pleit het Vlaams Belang voor een totale ommezwaai waarbij criminele vreemdelingen hun straf dienen uit te zitten in het land van herkomst. Wanneer men weet dat zowat 1 op 2 gevangenen vreemdeling is (nieuwe Belgen niet meegerekend), weet men onmiddellijk hoeveel plaatsen er kunnen vrijkomen. "Gasten worden normaal de deur gewezen wanneer zij misbruik maken van de geboden gastvrijheid. Behalve bij ons dus," aldus Bert Schoofs.

Gezien de permanente blokkering van de PS & co om een kordaat justitie-en veiligheidsbeleid te voeren, pleit het Vlaams Belang voor een volledige splitsing van Justitie en Politie. "De verschillen in opvattingen tussen Vlaamse en Waalse partijen zijn dusdanig groot, onder meer inzake de aanpak van jeugdcriminaliteit, de magistratenopleiding, de strafuitvoering en de organisatie van de rechtbanken, dat Vlaanderen en Wallonië dringend een autonoom beleid moeten kunnen voeren," besloot Bart Laeremans.

Ook in het belang van onze veiligheid is Vlaamse onafhankelijkheid dus een absolute noodzaak.

Lees hier de brochure Blauwdruk Veiligheid en Justitie 'Adieu aan de laksheid'.

#veiligheid  #BertSchoofs  #BartLaeremans  #PeterLogghe  #justitie  #gevangeniswezen
vlaamsbelang . nieuws . 28 april 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Islamterreur - Ondergaan of terugslaan
Boekvoorstelling Vaclac Klaus
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Elke bevolking heeft het recht dat haar grenzen gecontroleerd worden.

Mark Elchardus

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief