Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Zwitserland remt immigratie af Zwitserland remt immigratie af

Zwitserland remt immigratie af

Begin februari kozen de Zwitsers ervoor de immigratie drastisch in te perken. Vier maand later ligt een eerste voorstel op tafel.

Eerder dit jaar beslisten de Zwitsers om paal en perk te stellen aan de massa-immigratie. Op 9 februari gaf een meerderheid van de kiezers in een referendum te kennen opnieuw zélf te willen bepalen wie onder welke voorwaarden toegang krijgt tot het land. Een uiterst democratische keuze, die in de EU heel wat stof deed opwaaien.

We wezen er toen op dat een dergelijk referendum hier te lande ongetwijfeld een gelijkaardig resultaat zou opleveren. Het enige verschil is dat de Zwitsers de gelegenheid krijgen om zich vrijelijk over dit soort thema's uit te spreken én dat de regering bovendien verplicht is rekening te houden met de wil van de kiezer.

Eerste stap

In die optiek werkte de Zwitserse regering – die een half jaar geleden kosten noch moeite spaarde om de kiezers van de zegeningen van ongebreidelde immigratie te overtuigen – een eerste voorstel uit dat de immigratie moet inperken. Zo wil Zwitserland vanaf 2017 de immigratie opnieuw laten verlopen volgens jaarlijks vast te leggen contingenten. Bij aanwervingen zouden Zwitsers in principe opnieuw voorrang krijgen op buitenlandse arbeidskrachten. Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, verlangt de regering bovendien dat de werkgevers meer doen om het binnenlandse arbeidspotentieel aan te boren. Dat gebeurde tot op heden al te weinig, aldus de Zwitserse regering, die erop wijst dat honderdduizenden goed gekwalificeerde Zwitserse arbeidskrachten werkloos zijn of beneden hun niveau werken.

Signaal

De Zwitserse Volkspartij (SVP), die het initiatief nam tot het veelbesproken referendum, herinnert er ondertussen aan dat de kiezers zich ook duidelijk hebben uitgesproken voor een beperking van de gezinshereniging en de instroom van buitenlanders in het sociale zekerheidssysteem, en verlangt dan ook dat de regering daarnaar handelt. De SVP weet zich in ieder geval gesteund door een groeiend deel van de Zwitserse bevolking. Bij de opeenvolgende kantonnale verkiezingen kwam de partij dit jaar telkens als grote overwinnaar uit de bus. Een niet te miskennen signaal waarmee de regering beter rekening houdt…


#Zwitserland  #immigratie
vlaamsbelang . nieuws . 23 juni 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De huidige vluchtelingencrisis is maar een voorbode van wat ons vanuit Afrika te wachten staat.

Etienne Vermeersch

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief