Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Nederlandstalig onderwijs in het Frans Nederlandstalig onderwijs in het Frans

Nederlandstalig onderwijs in het Frans

Vandaag starten 25 scholen in Vlaanderen met immersie-onderwijs. Niet-taalvakken als aardrijkskunde of biologie worden in een andere taal gegeven. Ondanks de goede bedoelingen heeft de maatregel heel wat schaduwkanten.

Op een moment dat het Nederlands taalniveau bij de Vlaamse scholieren op een bedroevend niveau staat, koos de Vlaamse regering ervoor om een aantal vakken in een andere taal aan te leren. Na de aankondiging van de maatregel, luidden heel wat leerkrachten de alarmbel. Binnen de verschillende onderwijskoepels werd immers terecht gevreesd voor een (verder) verlies aan onderwijskwaliteit. Niet taal-leerkrachten die hun vak in een andere taal dienen te geven, boeten immers zwaar in op kennisoverdracht aangezien belangrijke nuances en specificaties verloren gaan.

Bovendien wordt van de leerlingen verwacht dat ze het volledige curriculum in het Nederlands verwerven. In stedelijke omgevingen waar het aantal anderstaligen tot 95 procent (!) oploopt is dat nu al geen evidentie. Vorig jaar maakte onderzoek nog bekend dat heel wat zesdejaars er niet in slagen een Nederlandstalige tekst vlot te lezen of te begrijpen, laat staan een correcte brief te schrijven. Het inboeten aan Nederlandstalige vakken zal die evolutie alleen maar versterken.

Kwaliteitsverlies

Immersieonderwijs is daarom veelal weggelegd voor leerlingen die goed studeren, thuis tweetalig zijn en/of prima worden ondersteund. Immersieonderwijs is dus elitair en verdiept nog meer de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen die meer leerzorg nodig hebben. Daarnaast zijn er een aantal pedagogische mankementen. Hoewel ze goed begaafd zijn, vragen deze 'immersie-leerlingen' veel meer leerzorg, ondersteuning en begeleiding om dezelfde leerstof in een andere taal te leren. Een stuk leerstof moet dan ook grondig worden vereenvoudigd om het voor anderstalige leerlingen toegankelijk te maken wat opnieuw leidt tot verder kwaliteitsverlies.

Integratie

Het Vlaams Belang heeft zich in het verleden, samen met heel wat leerkrachten, fel verzet tegen dit immersie-onderwijs. Niet uit Vlaamse kneuterigheid, maar omdat het aanleren van onze standaardtaal de basis vormt tot het aanleren van een andere, en bovendien de basis vormt tot vlotte integratie in onze gemeenschap. Hierop afdingen is de inzet van een neerwaartse spiraal waar onze jongeren een hoge tol voor zullen moeten betalen.


#immersie-onderwijs  #Vlaamseregering
vlaamsbelang . nieuws . 01 september 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Het aantal gedwongen uitwijzingen moet fors de hoogte in.

Freddy Roosemont

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief