Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Het jaar van de asieltsunami Het jaar van de asieltsunami

Het jaar van de asieltsunami

2015 zal de geschiedenis ingaan als het - op een na hoogste – recordjaar inzake asielaanvragen. Niet minder dan 48.000 asielzoekers zetten de afgelopen 365 dagen voet op Belgische bodem. De duizelingwekkende prognose die in augustus werd opgemaakt door Fedasil is bewaarheid.

Staatssecretaris Francken mag zichzelf dan al stoer op de borst kloppen, de resultaten van zijn beleid geven daar allerminst aanleiding toe. Op een jaar tijd kreeg de dienst Vreemdelingenzaken niet minder dan 36.000 asielaanvragen te verwerken; goed voor 48.000 asielzoekers. Een aanvraag kan immers betrekking hebben op meerdere personen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar, toen op 17.213 aanvragen werd afgeklokt. Wetende dat niet minder dan 60 procent een permanent legaal statuut verkrijgt, maakt duidelijk hoe groot de omvang van de asieltsunami is.

Een stad als Namen erbij

Maar daar stopt het niet. De Nederlandse migratiedeskundige Paul Scheffer berekende eerder dat het aantal erkende vluchtelingen, als gevolg van gezinshereniging, dient te worden verviervoudigd. Concreet betekent dat het opengrenzenbeleid van afgelopen jaar zal uitmonden in het onthaal van om en bij de 120.000 asielzoekers. Dat is de totale bevolking van de Waalse hoofdstad Namen.

Kraan blijft openstaan

Intussen blijven de noodzakelijke maatregelen – die erop gericht zijn de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten - uit. De aangekondigde verstrenging van de regels voor gezinshereniging blijven dode letter en van een streng terugkeerbeleid is allerminst sprake. Zo'n 80 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers die bevolen werden het land te verlaten, zetten hun verblijf – illegaal –verder. De schattingen over het aantal illegalen in dit land schommelen tussen de 120.000 en de 150.000.

De kostprijs voor dit lakse onthaalbeleid neemt bijgevolg massieve proporties aan. Alleen al voor de opvang wordt voor 2015 gewag gemaakt van om en bij het miljard euro. En de kraan? Die blijft openstaan.


#TheoFrancken  #asielcrisis
vlaamsbelang . nieuws . 29 december 2015
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Wie niet blindelings de politieke correctheid volgt, is hier per definitie polariserend en een fascist.

Mia Doornaert

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief