Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Tariefstijgingen bij De Lijn doet aantal abonnementen kelderen Tariefstijgingen bij De Lijn doet aantal abonnementen kelderen

Tariefstijgingen bij De Lijn doet aantal abonnementen kelderen

Anke Van dermeersch: "Vlaamse regering slaagt er niet in openbaar vervoer aantrekkelijker te maken."

Uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat het aantal door De Lijn verkochte abonnementen en biljetten tussen 2014 en 2015 fors is gedaald. Dit heeft allicht voor een groot deel te maken met de tariefverhogingen voor biljetten en abonnementen die vorig jaar in voege traden. De minister vergelijkt in zijn antwoord de periode februari-oktober 2015 met dezelfde periode in 2014. In februari 2015 werden de tarieven immers opgetrokken.   

Het totale aantal reizigers daalde tussen 2014 en 2015 licht met 0,37%. De daling is echter opvallend groter met betrekking tot de biljet- en abonnementenverkoop. Het aantal betaalde ritjes verminderde tussen 2014 en 2015 met bijna 8%. Het aantal verkochte abonnementen aan volle prijs verminderde met 3,5%.  Het aantal verkochte Buzzy-passen  voor een tweede kind daalde zelfs met 14%. Het aantal abonnementen voor een derde kind – voorheen gratis, nu 50 euro – halveerde (-54%). De daling is opvallend, omdat kinderen van 6 tot 11 jaar sinds februari ook niet meer gratis kunnen meereizen met een abonnee van De Lijn.

Asielzoekers
 
Over de evolutie van het aantal verkochte abonnementen aan (eerste) kinderen van 6-12 jaar, kan niets gezegd worden, aangezien kinderen uit grote gezinnen vóór de tariefverhoging nog gratis reisden met bus of tram. De minister geeft ter zake dan ook geen cijfers voor 2014.
 
Voor wat betreft de sociale abonnementen – die worden afgeleverd aan leefloners of asielzoekers – wordt wel een toename opgetekend van 4%. Dit is allicht het gevolg van de forse toename van deze groepen in onze samenleving. De minister deelt ook mee dat 320.000 senioren – na afschaffing van het gratis abonnement – een betalend abonnement hebben aangekocht bij De Lijn.

 
Kinderen slachtoffer

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch reageert op de dalende verkoopscijfers van De Lijn: "Op 16 september beweerde mobiliteitsminister Ben Weyts nog in een interview dat het openbaar vervoer met deze regering 'een boost' zou krijgen en dat de 'kwaliteit en de capaciteit zouden toenemen'. In de cijfers is daar niets van te merken, integendeel.   De Vlaamse regering viseert de autogebruiker door hogere accijnzen op diesel en hogere verkeersbelastingen – de fiscale inkomsten daaruit voor de overheid nemen de volgende jaren sterk toe – maar maakt het openbaar anderzijds niet aantrekkelijker, zoals nochtans beloofd in het regeerakkoord. Bijzonder pijnlijk is bovendien dat vooral de gezinnen met kleine kinderen het slachtoffer zijn van de tariefverhogingen van De Lijn."
 
In februari 2016 worden de tarieven van De Lijn overigens opnieuw aangepast. Voor jaarabonnementen is er sprake van een prijsstijging van 2%, maar voor abonnementen van 3 maanden bedraagt de stijging  6% of 7% en voor maandabonnementen zelfs 20% of 21%.


#AnkeVandermeersch  #DeLijn
vlaamsbelang . nieuws . 27 januari 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
We kunnen niet nog meer vluchtelingen in Europa opvangen.

Manuell Valls

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief