Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Asielcrisis kost Vlaanderen 121 miljoen euro extra Asielcrisis kost Vlaanderen 121 miljoen euro extra

Asielcrisis kost Vlaanderen 121 miljoen euro extra

De Vlaamse regering trekt dit jaar 120,8 miljoen euro extra uit om de asielcrisis te financieren. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Turtelboom (Open Vld) op een vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens.

De gedetailleerde cijfers moeten aantonen hoe Vlaanderen de gevolgen van de massale instroom van asielzoekers denkt te kunnen verwerken. Alhoewel de Vlaamse regering tot nog toe zeer karig was met informatie over de kostprijs van de asielcrisis, lijkt het vanzelfsprekend dat de Vlaming recht heeft om te weten welk budget voorzien wordt voor de opvang van asielzoekers in ons land.

De asielfactuur

Uit het ter beschikking gestelde cijfermateriaal blijkt dat de Vlaamse regering dit jaar 120,8 miljoen euro begroot voor de gevolgen van de asielcrisis; 40,4 miljoen euro werd reeds aan diverse beleidsdomeinen toegevoegd, 80,4 miljoen euro is voorzien in provisie en dus nog niet toegewezen. De 40,4 miljoen euro die al toegewezen is, gaat naar:
  • Onderwijs (20,4 miljoen euro): vooral cursussen Nederlands Tweede Taal (18,5 miljoen euro) en extra capaciteit (modulaire units) om de extra leerlingen op te vangen in de plaatsen waar asielcentra gevestigd zijn;
  • Inburgering (11,8 miljoen euro): extra budget voor het realiseren van de bijkomende verplichte inburgeringstrajecten en toeleidingen naar taallessen;
  • Welzijn (5,7 miljoen euro): woonbegeleiding en psychotechnische begeleiding en hulp aan niet-begeleide minderjarigen;
  • Werk (2,5 miljoen euro): specifieke acties van de VDAB ten aanzien van de stijgende instroom aan vluchtelingen.
215 extra personeelsleden

De asielinstroom leidt ook tot een aanzienlijk aantal aanwervingen in overheidsdiensten, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. De meeste aanwervingen gebeuren in het beleidsdomein Inburgering. Door het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering werden op 1 januari 2016 reeds 26 voltijdse equivalenten (VTE's) aangeworven en in de loop van de eerste maanden worden er nog eens extra 47 VTE's aangeworven. Antwerpen en Gent – die stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering hebben – voorzien een bijkomende personeelsuitbreiding van respectievelijk 8 en 29 VTE's. Het Huis van het Nederlands in Brussel werft 4 VTE's aan. In totaal worden dus 114 extra personeelsleden voorzien in de inburgeringssector.

Door de VDAB worden daarenboven 35 extra bemiddelaars aangeworven met een contract van 2 jaar. In de welzijnssector worden 61 VTE's extra aangeworven voor psychosociale begeleiding en de specifieke werking rond vluchtelingen in de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW). Bovendien worden 5 VTE's extra aangeworven voor traumaverwerking. Er worden ook nog bijkomende lesgevers Nederlands voorzien evenals mogelijke aanwervingen voor het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Specifiek voor de asielproblematiek gaat het dus om minstens 215 extra personeelsleden.

"Vlaamse regering onderschat (bewust) de financiële gevolgen van de asielinstroom"

Chris Janssens: "De gevolgen voor Vlaanderen zullen zich pas doen gelden vanaf de uitstroom uit de asielcentra. Ik durf te voorspellen dat de voorziene budgetten niet zullen volstaan en dat de provisie al snel opgesoupeerd zal worden. De Vlaamse overheid onderschat de gevolgen van de asielcrisis allicht bewust omdat ze beseft dat het draagvlak voor de opvang van een enorm aantal asielzoekers verdwijnt als sneeuw voor de zon. Uit een recente peiling van RTL en Le Soir blijkt dat niet minder dan 96% van de bevolking ondertussen van oordeel is dat er al genoeg of te veel asielzoekers zijn opgevangen. Volgens cijfers van Integratieminister Liesbeth Homans kost één inburgeringstraject 4.317 euro voor de overheid. Wanneer elke 'vluchteling' zoals aangekondigd een inburgeringstraject moet doorlopen, zal de kost voor de Vlaamse overheid een veelvoud bedragen van de voorziene 11,8 miljoen euro voor Inburgering. Ik zal in de loop van de komende maanden in elk geval van de Vlaamse regering verantwoording vragen voor elke euro die uitgegeven wordt aan de gevolgen van de asielcrisis. De bevolking duldt immers niet dat de regering belastingen verhoogt en besparingen oplegt terwijl er plots wel geld is voor asielzoekers."


#ChrisJanssens  #asiel
vlaamsbelang . nieuws . 02 februari 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
We zijn eigenlijk nog niet bang genoeg voor wat ons boven het hoofd hangt.

Jonathan Holslag

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief