Vlaams Belang - echt.onafhankelijk

"Vakantiecentra niet bedoeld voor asielzoekers!"

Stefaan Sintobin ondervroeg vandaag in het Vlaams Parlement Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) over het gebruik van vakantiecentra voor asielopvang.

Aanleiding was een brief van Toerisme Vlaanderen aan de sociaal-toeristische vakantiecentra en jeugdverblijfcentra waarin te lezen stond dat ze hun subsidies zouden verliezen indien ze langer dan drie maanden asielzoekers zouden opvangen. Het agentschap – dat onder de bevoegdheid ressorteert van minister Weyts – had in dit schrijven deze centra er terecht attent op gemaakt dat  er in het licht van het aankomende toeristische seizoen toch wel een probleem rijst rond het aanslepende verblijf van asielzoekers in deze centra. Toerisme Vlaanderen beklemtoonde dat het zeker in de vakantieperiodes belangrijk is dat er genoeg plaats blijft voor het strikt toeristisch gebruik van deze infrastructuur. Het is immers hiervoor dat deze centra ook worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

“Mouw aan passen”

Minister Weyts had aanvankelijk gereageerd dat de houding van Toerisme Vlaanderen een loutere toepassing van de regels was, maar veranderde kort daarop het geweer van schouder. Deze ochtend ontkende de minister plots dat hij toeristische centra ter zake onder druk zou willen zetten en kondigde aan in samenwerking met Theo Francken “een mouw te zullen passen aan het probleem”. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin hoorde de minister deze namiddag in het Vlaams Parlement zeggen dat de wetgeving geen rekening houdt met de  “noodsituatie” waarin we zitten. Weyts zou de centra die ook de volgende maanden kiezen voor kandidaat-asielzoekers in plaats van toeristen zeker niet sanctioneren en laat deze keuze voor  ‘solidariteit’ geheel aan hen over.

Toeristisch seizoen

Stefaan Sintobin beklemtoonde dat de  ‘solidariteit’ van de betrokken centra rond het verblijf van kandidaat-asielzoekers ook ingegeven is door commerciële beweegredenen. Deze centra worden voor het oneigenlijk gebruik van hun infrastructuur immers flink vergoed door Fedasil.

Na de wijzigingen van de stedenbouwkundige wetgeving om het (lang)verblijf van kandidaat-asielzoekers in militaire infrastructuur te regulariseren gaat men – met de N-VA op kop – nu opnieuw een stap verder en legitimeert de Vlaamse Regering ook het oneigenlijk gebruik van de sociaal-toeristische vakantiecentra. Stefaan Sintobin beklemtoonde dat de vakantiecentra bedoeld zijn voor toeristen en niet voor asielzoekers en waarschuwde voor de problemen die de asielopvang met zich zou meebrengen in het toeristisch seizoen.

Lees hier het verslag.
#StefaanSintobin  #BenWeyts  #asiel  #asielcrisis  #toerisme
vlaamsbelang . nieuws . 03 februari 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De overheidsschuld bedraagt vandaag 107 procent bruto binnenlands product en dat kost ons dit jaar 12 miljard euro aan rente.

Herman Matthijs

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief