Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Ministers Ministers

Ministers "zonder vlees" brengen landbouwers schade toe

Stefaan Sintobin spaarde in het Vlaams Parlement zijn kritiek niet voor de Vlaamse ministers die deelnamen aan de "dagen zonder vlees"

De voorbije dagen en weken kon men niet naast de ‘Dagen Zonder Vlees’-campagne kijken. Heel wat nationale politici, waaronder alle partijvoorzitters behalve die van het Vlaams Belang, maakten bekend dat ook zij veertig dagen minder vlees en vis zouden eten om te “besparen op hun ecologische voetafdruk”. Allicht was de massa media-aandacht voor het initiatief geen hinderpaal voor hun deelname.

Met deze campagne trachten de organisatoren de Vlaming het schuldbesef op te dringen dat wie vlees eet verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, voor de opwarming van de aarde en alle desastreuze gevolgen die daar volgens onheilsprofeten uit voortspruiten. Veeteelt zorgt immers voor de uitstoot van broeikasgassen. En blijkbaar springen alle partijen – met uitzondering van het Vlaams Belang – vrolijk en vooral politiek correct – op deze kar.

Vlaamse landbouw

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) hekelde in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement de deelname van drie leden van de Vlaamse Regering, waaronder zelfs de minister-president, aan deze wel zeer ongenuanceerde campagne die ervoor zorgt dat de varkens- en melkveehouderij - die het al moeilijk heeft - nog meer in de problemen wordt gebracht.  Niet enkel het Vlaams Belang, maar ook landbouworganisaties uitten overigens al kritiek op eenzijdige beeld dat deze campagne schept.

De ‘Dagen Zonder Vlees’-campagne is niet alleen ongenuanceerd, ze is ook hypocriet. Stefaan Sintobin wees er in de commissie ook op dat de deelname van ministers aan het initiatief een politiek statement is dat indruist tegen het landbouwbeleid dat door diezelfde Vlaamse regering wordt ontwikkeld. Met Vlaamse subsidies worden immers spotjes ‘Vlees van bij ons’ van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ondersteund. 

Opgeheven vingertje

Vlaams Minister van Landbouw Joke Schauvliege probeerde er zich vanaf te maken door te beklemtonen dat het hier om een privaat initiatief gaat dat “niet wordt gesubsidieerd door de overheid” en dat de deelname van de ministers “de uiting van een private visie” is. Stefaan Sintobin maakte echter duidelijk dat de al fel belaagde sector zo opnieuw in een negatief daglicht wordt geplaatst en beklemtoonde dat een gematigde consumptie van vlees wel degelijk bij een gezond en evenwichtig voedingspatroon behoort.

Deze campagne creëert de perceptie dat vlees eten slecht is en dat de vleesconsumptie een van de grootste boosdoeners is bij de klimaatverandering. Ik ben het een beetje beu om continu geconfronteerd te worden, en niet alleen in dossier, met mensen die waarschijnlijk veel tijd hebben om met het opgeheven vingertje tegen de burgers te zeggen wat ze wel mogen doen en wat niet, wat ze wel mogen zeggen en wat niet, wat ze wel mogen eten en wat niet. Daar wil ik me tegen verzetten. Ik vind het spijtig dat leden van de Vlaamse Regering dit initiatief hebben ondersteund”, besloot ons parlementslid zijn tussenkomst.

Lees hier het volledige verslag van het debat.


#StefaanSintobin  #Vlaamsparlement  #landbouw  #JokeSchauvliege  #klimaat
vlaamsbelang . nieuws . 18 februari 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Ik heb definitief mijn geïdealiseerde kijk op het Midden-Oosten en de moslimwereld begraven.

Tessa Vermeiren

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief