Vlaams Belang - echt.onafhankelijk

"Stop met knoeien aan ons onderwijs"

Chris Janssens kantte zich in het Vlaams Parlement tegen nog maar eens een nieuwe reeks onderwijshervormingen, ditmaal voorgesteld door Gwendolyn Rutten.

Het zijn voorzittersverkiezingen bij Open VLD en Vlaanderen zal het geweten hebben. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die kandidaat is om zichzelf op te volgen, liet deze week plots weten dat ze de afgesproken hervorming van het secundair onderwijs – beslist in de vorige regering waar Open VLD geen deel van uitmaakte – niet zou ondersteunen. Klein detail echter:  het door CD&V, N-VA en Open VLD afgesloten regeerakkoord van 2014, ook ondertekend door Rutten zelf, bepaalt: “We voeren het masterplan hervorming secundair onderwijs uit in dialoog met het onderwijsveld.” Wie het zich niet herinnert: Open VLD zette haar handtekening snelsnel onder het regeerakkoord, pas nadat dat akkoord eigenlijk al onderhandeld en beklonken was tussen CD&V en N-VA. Louter om erbij te kunnen zijn.

Modulair

Rutten kwam nu dus op de proppen met eigen voorstellen. Haar voorstellen willen het onderwijs nog verder hervormen dan het afgesproken masterplan en niet alleen het kleuter- en het lager onderwijs betrekken in de hervormingen, maar zelfs een modulair systeem invoeren in de eerste jaren van het secundair onderwijs waarbij leerlingen op verschillende leeftijden studiekeuzes zouden kunnen maken.  Ruttens ‘moment de gloire’ was echter van korte duur.  Tijdens een debat in het Vlaams Parlement dat volgde op de uitspraken van Rutten,  bleek dat haar optreden door niemand wordt  gesmaakt.

Hervormingsdrift

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens wees er tijdens het debat op dat het Vlaams Belang zich als enige partij van meet af aan heeft verzet tegen de socialistische hervormingsdrift in het onderwijs, gestart onder onderwijsminister Vandenbroucke en verder gezet door zijn opvolger, minister Smet. Chris Janssens kantte zich echter in scherpe bewoordingen tegen de huidige roep om aandacht van Rutten: “Wanneer de aanval van Open VLD op het masterplan zou zijn geďnspireerd door een bezorgdheid over de daling van de onderwijskwaliteit,  dan had ik daarvoor begrip gehad en had Open Vld kunnen rekenen op onze steun. Maar dat is helemaal niet het geval. U wilt zelfs nog verder gaan, u wilt nog meer gecontesteerde hervormingen doorvoeren, nog verder de rust in het onderwijs verstoren. U toont zich met uw demarche van vandaag alleen maar als een deloyale regeringspartner.”

Kwaliteit

Chris Janssens wees erop dat met de eindeloze discussies over de onderwijshervormingen in de vorige legislatuur en ook nu weer veel tijd verloren is gegaan. Tijd die had kunnen worden gebruikt om oplossingen te zoeken voor de reële knelpunten in ons onderwijs die niemand ontkent, zoals de ongekwalificeerde uitstroom, de onderwaardering van tso en bso en leerkrachten die er vervroegd de brui aan geven. Het Vlaams Belang heeft altijd de kwaliteit van het gehele Vlaams onderwijs verdedigd. Onze partij wil behouden wat goed is, en verbeteren wat kan worden verbeterd.


#ChrisJanssens  #GwendolynRutten  #Vlaamsparlement  #onderwijs  #onderwijshervorming
vlaamsbelang . nieuws . 25 februari 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Moslimterroristen zijn geen losgeslagen individuen.

Mia Doornaert

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief