Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Onze vrijheden verdedigen! Onze vrijheden verdedigen!

Onze vrijheden verdedigen!

De Europese beschaving kent een vrijheid van denken, spreken en doen - die uniek is in de wereldgeschiedenis. Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed.

Dat was de essentie van het colloquium dat vanavond in Brussel doorging, het laatste in een rij van drie.

Vier dreigingen

In zijn inleiding schetste colloquiumvoorzitter Chris Janssens de vier bedreigingen van de onze vrijheid. In de eerste plaats is er de Belgische constructie die de fundamentele vrijheid van de Vlamingen om de eigen toekomst te bepalen, aan banden legt. Een tweede bedreiging is de EU die evolueert naar een superstaat, een België in het groot. Ten derde is er de massa-immigratie – en de daaruit voortvloeiende islamisering – die maakt dat bepaalde Westerse principes en verworvenheden langzaam, maar zeker op de helling worden gezet. Als vierde en laatste bedreiging had Janssens het over de lichtzinnige 'Weg met ons'-mentaliteit en de politieke correctheid met haar denk- en spreekverboden.

Geen recht, maar onrecht

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, met name de 'shariarechtbanken' – waarvan Groot-Brittannië er ondertussen reeds een tachtigtal kent – toonde doctor Machteld Zee aan hoe het multiculturalisme een kritische analyse belemmert. Voorstanders van het multiculturalisme hebben namelijk de neiging een geromantiseerde weergave van dergelijke shariaraden te geven. Moslims moeten de vrijheid krijgen om te kiezen voor hun eigen 'recht', zo luidt het. Maar deze romantische blik belemmert de aandacht voor de negatieve praktijken en de ideologie die schuilgaan achter deze vorm van 'recht', aldus Zee. In de praktijk is er namelijk sprake van on-vrijheid en dat in het bijzonder voor vrouwen: "Terwijl in Europa de laatste decennia het burgerlijk recht is aangepast om rechtsgelijkheid en vrijheid te faciliteren, worden moslima's onder leiding van islamisten en multiculturalisten een theocratisch rechtsstelsel ingezogen waarin hun afhankelijkheid van de man centraal staat."

Gazastrook in het hart van Europa

Geert Wilders, voorzitter van de Nederlandse Partij Voor de Vrijheid en gastspreker van deze avond, noemde de opkomst van partijen zoals de PVV en het Front National, en de wederopstanding van het Vlaams Belang, een teken van de tijd: "Het establishment trekt het niet meer. Ze vallen zonder benzine, hun tank is leeg." We beleven historische tijden, aldus Wilders: "Dit gaat niet langer om een economisch probleem. Een gat in de begroting kun je dichten. Dit gaat om existentiële vragen. Bestaat Nederland, bestaat Vlaanderen nog over tien jaar zoals we het nu kennen? Zullen onze dochters hier dan nog in vrijheid leven?" Waakzaamheid is geboden, aldus nog Wilders, want "de islam verovert en onderwerpt. Hij staat haaks op de vrijheid die wij koesteren. Ga je daar niet tegenin, dan krijg je Molenbeek, jullie eigen Gazastrook in het hart van West-Europa."

Vrijheid verwerven, herwinnen en verdedigen

In zijn slotwoord wees Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken erop dat de thema's van deze drie colloquia – identiteit, soevereiniteit en vrijheid – niet zomaar werden gekozen. Wel integendeel: Het zijn de thema's die de komende jaren het politieke debat zullen beheersen én ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: "Net zoals vrijheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze identiteit, moet een volk de vrijheid hebben om grenzen te stellen teneinde zijn identiteit, zijn vrijheden en verworvenheden veilig te stellen." "Elk volk heeft het onvervreemdbare recht op een eigen huis, op een plaats waar het zich veilig en werkelijk thuis kan voelen. Dat huis is – zeker in tijden van voortschrijdende globalisering – de natiestaat", aldus Van Grieken.

Het Belang stelt zich dan ook tot doel onze vrijheid te verwerven, onze vrijheid te herwinnen en onze vrijheid te verdedigen: "Wij kiezen voor de Vlaamse stààt, los van België, omdat alleen een onafhankelijk Vlaanderen de Vlamingen kan geven wat hen toekomt. En wij kiezen voor een Vlààmse staat omdat wij geen minderheid in eigen land willen worden." Kortom, "wij kiezen voor een onafhankelijk en Vlaams Vlaanderen in een vrij Europa!"


#VlaamsBelang  #ChrisJanssens  #TomVanGrieken  #vrijheid
vlaamsbelang . nieuws . 04 maart 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Het is niet aan de EU om te bepalen met wie een volk in een soevereine staat wenst samen te leven.

Victor Orbán

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief