Vlaams Belang - echt.onafhankelijk

"Nood aan wettelijk hoofddoekverbod in het onderwijs"

Chris Janssens pleitte deze week donderdag in het Vlaams Parlement voor een wettelijk hoofddoekverbod in het onderwijs.

Veel moslims blijven het moeilijk hebben om zich te schikken naar onze regels. Sommigen starten zelfs juridische procedures op om die regels onderuit te halen. Recent was het opnieuw prijs naar aanleiding van een school van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Maldegem waar – buiten de godsdienstlessen – een verbod geldt op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. Een leerkracht islamitische godsdienst weigerde ermee akkoord te gaan dat ze tijdens het toezicht of op de speelplaats geen hoofddoek mocht dragen. Ze wou bij haar aanwerving dan ook geen omzendbrief van het GO! – waarin het hoofddoekverbod is opgenomen – ondertekenen, wat nochtans een voorwaarde was voor haar aanwerving. De schooldirecteur weigerde haar dus in dienst te nemen.

Raad van State

Op 1 februari gaf de Raad van State de betrokken leerkracht in een arrest gelijk. Het rechtscollege stelde dat een leerkracht islamitische godsdienst op school ook buiten de godsdienstlessen een hoofddoek moet kunnen dragen. Het GO! toonde zich niet tevreden over het arrest van de Raad van State en wees op een eerder arrest waarin de Raad van State had gesteld dat leerkrachten van andere vakken geen hoofddoek mogen dragen als de school dat verbiedt. Het GO! zou de omzendbrief voorlopig niet aanpassen omdat het arrest volgens het GO! over één geval in een specifieke school gaat.

Autonomie

In het Vlaams Parlement suggereerde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan minister van Onderwijs Hilde Crevits om via decreet een algemeen hoofddoekverbod uit te werken om zo een einde te maken aan de vele procedures die moslima's steeds weer opstarten tegen scholen. De minister wilde echter niet ingaan op de suggestie van Chris Janssens. Ze stelde dat "het voor haar niet wenselijk is een algemene regeling uit te werken" en vond dat het al dan niet invoeren van een verbod "deel uitmaakt van de autonomie die de Raad van het GO! heeft". Op de vraag van de Vlaams Belang-fractievoorzitter of er nog andere procedures lopen tegen scholen in verband met het hoofddoekverbod, antwoordde ze: "Het is mogelijk dat er nog zijn, maar ik ben daarin geen betrokken partij." N-VA-parlementslid Kathleen Krekels sloot zich bij de minister aan en noemde een wettelijk initiatief "geen goed idee".

Voorstel

Chris Janssens antwoordde dat "een decretaal initiatief nochtans nieuwe procedures zou kunnen voorkomen". Hij haalde scherp uit naar de betrokken moslimleerkracht "die een slecht voorbeeld geeft aan jonge moslima's" en kondigde – bij uitblijven van een initiatief van de minister – aan dan maar aan zelf een voorstel te zullen indienen om het dragen van een hoofddoek in het onderwijs in algemene zin te verbieden.

Lees hier het schriftelijk verslag of bekijk het beeldverslag.


#ChrisJanssens  #Vlaamsparlement  #hoofddoek  #hoofddoekenverbod  #onderwijs  #HildeCrevits
vlaamsbelang . nieuws . 07 maart 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De huidige vluchtelingencrisis is maar een voorbode van wat ons vanuit Afrika te wachten staat.

Etienne Vermeersch

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief