Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Vluchtelingen krijgen voorrang bij sociale huisvesting Vluchtelingen krijgen voorrang bij sociale huisvesting

Vluchtelingen krijgen voorrang bij sociale huisvesting

Minister Homans blijft herhalen dat erkende vluchtelingen geen voorrang zullen krijgen voor een sociale woning. Uit de wetgeving blijkt dat dit voor wat betreft de sociale woningen van de sociale verhuurkantoren allicht vaak wel het geval zal zijn.

In 2015 vroegen maar liefst35.476 personen asiel aan in ons land, meer dan dubbel zoveel als in 2014. In meer dan 60% van de gevallen wordt daadwerkelijk asiel verleend. Eens erkend als 'vluchteling' moet de immigrant het asielcentrum binnen de twee maanden verlaten en elders huisvesting zoeken. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans stelde bij herhaling al stoer dat de vluchtelingen bij sociale huisvesting "geen voorrang zullen krijgen". De realiteit is helaas heel anders.

Puntensysteem

Sociale verhuurkantoren (SVK's) bijvoorbeeld wijzen woningen toe op basis van een puntensysteem, geregeld in artikel 21 van het kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007. Dat toewijzingssysteem wordt gebaseerd op "vier verplichte gewogen prioriteiten, namelijk de woonnood, de kinderlast, het actueel besteedbaar inkomen en de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder". In een ministerieel besluit van 21 december 2007 wordt dit puntensysteem geconcretiseerd. In artikel 4 van dit besluit worden de prioriteiten van het puntensysteem en het gewicht dat eraan wordt gegeven bepaald. Onder de prioriteit 'woonnood', deelaspect 'een effectieve of dreigende dakloosheid', zijn er 2 categorieën die om in aanmerking te komen voor een woning van een sociaal verhuurkantoor recht geven op het maximum van 20 punten. Deze categorieën zijn "geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben" en "een instelling of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders".
Wachtlijsten

Volgens Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) is het duidelijk dat de wetgeving op deze manier sociale verhuurkantoren verplicht voorrang te geven aan vluchtelingen die een asielcentrum dienen te verlaten.Aan een Vlaamse dame die zich recent aanbood aan het loket van een sociaal verhuurkantoor werd dit trouwens ongeveer op deze manier meegedeeld. Net als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, zijn er ook bij de sociale verhuurkantoren lange wachtlijsten. Volgens de recentste cijfers (eind 2014) staan er 34.684 personen op de wachtlijst van één van de Vlaamse sociale verhuurkantoren. Het beschikken over een voorrang is er dan ook noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een woning.Wie geen voorrang heeft, komt niet aan bod. Met de komst van vele duizenden vluchtelingen die allicht voor een groot deel via sociale diensten allerhande toegeleid worden naar sociale huurwoningen, wordt het voor de eigen behoeftigen nog moeilijker - indien niet onmogelijk - om in aanmerking te komen voor een goedkope huurwoning van een sociale verhuurkantoor.

"Geen cijfers"

In antwoord op een vraag van Chris Janssens over de voorrang die vluchtelingen zullen kunnen genieten, weet de minister enkel maar mee te delen dat "de toekenning van de punten nooit een automatisme is", want "de situatie van de woonnood moet altijd worden gestaafd met attesten en documenten". Op vragen van Chris Janssens naar het aantal vluchtelingen dat zich reeds aanmeldde bij sociale verhuurkantoren, of structureel doorverwezen wordt door opvanginstanties naar SVK's en hoeveel vluchtelingen er desgevallend al een sociale huurwoning toegewezen kregen, laat Homans weten dat ze niet over cijfers beschikt. Nochtans zou de minister zich in het belang van de behoeftige Vlamingenter zake net wél moeten informeren. De minister weet enkel te vertellen dat "de druk op de wachtlijsten zal toenemen". "Van een voorrangsbeleid is geen sprake", stelt ze. Ze negeert echter het feit dat het voorrangsbeleid nochtans wel voortvloeit uit regelgeving waar zij bevoegdheid voor draagt.

Sociale gevolgen

Voor Chris Janssens is "het onaanvaardbaar dat de federale regering van CD&V, N-VA en Open VLD de immigratiesluizen wijd open zetten en dat de Vlaamse regering er tegelijkertijd bewust voor kiest blind te blijven voor de negatieve sociale gevolgen voor de eigen behoeftigen, meer bepaald op het vlak van huisvesting en tewerkstelling." Het Vlaams Belang wil dat de toegang tot sociale voordelen voor vreemdelingen afhankelijk wordt gemaakt van een minimum verblijfsduur en een minimum aantal jaren arbeid in ons land.
vlaamsbelang . nieuws . 21 maart 2016
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Weet je dat sommige rechters milde vonnissen uitspreken omdat ze bang zijn?

Tania Kambouri

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief