Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Nieuwe taalregeling hoger onderwijs goedgekeurd in commissie Nieuwe taalregeling hoger onderwijs goedgekeurd in commissie

Nieuwe taalregeling hoger onderwijs goedgekeurd in commissie

Weg naar totale verengelsing ingeslagen

Vlaams Belang hield als enige vast aan bestaande regeling

In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is het ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten goedgekeurd (stuk 1655 (2011-2012) – Nr. 1). In dat decreet zat een nieuwe taalregeling voor het hoger onderwijs vervat (Titel 2, Hoofdstuk 3). Die betekent een versoepeling van de huidige regeling in het Structuurdecreet van 2003. Die versoepeling bestaat voornamelijk uit de verruiming van de mogelijkheden om anderstalige opleidingsonderdelen en anderstalige opleidingen aan te bieden. Voor die laatste wordt tevens de equivalentieregel versoepeld, weliswaar gekoppeld aan een aantal voorwaarden, maar eveneens met de mogelijkheid om een vrijstelling van die regel te vragen.

Voor het Vlaams Belang zet de nieuwe (zeer ingewikkelde en ondoorzichtige) regelgeving de poorten open naar verdere verengelsing van het hoger onderwijs. Zo'n verengelsing bedreigt het Nederlands als academische taal en hypothekeert de democratisering van ons onderwijs. Vandaar dat wij voorstelden om de bestaande regeling in het Structuurdecreet, die een voldoende evenwicht bevat tussen het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal en de noodzaak van het gebruik van andere talen (bijna steeds het Engels) omwille van de internationalisering, te behouden.

Onze amendementen terzake werden echter weggestemd. Enkele daarvan waren nochtans voorgesteld door het Verbond van Vlaamse Academici en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Onze partij betreurt vooral het feit dat ook de N-VA de breed gedragen bekommernis voor het Nederlands als onderwijstaal niet heeft willen ondersteunen, maar is gezwicht voor de druk van de universitaire instellingen om verder te kunnen verengelsen.

Onze geschiedenis is er één van strijd om in onze eigen moedertaal tot op het hoogste niveau onderwijs te krijgen. Het is bijna een wonder dat dat ons gelukt is, en niet eens zo lang geleden. Die emancipatie wordt nu meer dan ooit op de helling gezet. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons daar rekenschap van eisen. Het Vlaams Belang kan alvast zeggen dat het zijn plicht heeft gedaan!

Wim Van Dijck
Vlaams parlementslid
vlaamsbelang . persbericht . 21 juni 2012
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De huidige vluchtelingencrisis is maar een voorbode van wat ons vanuit Afrika te wachten staat.

Etienne Vermeersch

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief