Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Straffeloosheid weggewerkt? Turtelboom fabuleert Straffeloosheid weggewerkt? Turtelboom fabuleert

Straffeloosheid weggewerkt? Turtelboom fabuleert

Het Vlaams Belang is allerminst onder de indruk van het cijferpalmares waarmee Justitieminister Turtelboom vandaag heeft uitgepakt en waarmee zij wil aantonen dat het afgelopen is met de straffeloosheid. Wij delen de conclusie van de minister allerminst.

Het hele beleid van de regering is en blijft er immers nog altijd op gericht om het gros van de effectieve gevangenisstraffen die in dit land worden opgelegd NIET uit te voeren, maar in het beste geval (vanaf 6 maand) om te zetten in een bijzonder milde én sterk ingekorte thuisdetentie. In maart van dit jaar werd de omzetting van gevangenisstraffen naar een enkelbandregime nog verder veralgemeend: het elektronisch toezicht (dat maximaal één derde van de opgelegde straftijd beslaat) werd met de nieuwe omzendbrief van Turteloom een vast recht voor alle veroordeelden tot drie jaar cel, zelfs al gaat het om zeer ernstige feiten van fysiek of seksueel geweld, zoals aanrandingen, verkrachting, intrafamiliaal geweld, terreur van straatbendes, gewelddadige overvallen, enzovoort.

De enige beperking die wordt gehandhaafd is dat de dader niet illegaal in het land mag zijn en dat het niet mag gaan om zwaar fysiek of seksueel geweld ten aanzien van minderjarigen (indien de effectieve celstraf meer dan één jaar bedraagt). En zelfs dan bestaat de mogelijkheid dat het elektronisch toezicht alsnog wordt toegekend door de administratie van het gevangeniswezen.

Met haar cijfers heeft Turtelboom nu aangetoond dat de wachtlijsten voor een enkelband vandaag minder lang zijn, maar hoe dan ook blijft deze vorm van bestraffing een negatie van de wil van de strafrechter. Voor vele veroordeelden komt deze lakse aanpak nog steeds in grote mate neer op straffeloosheid, vermits nagenoeg niemand uit hun omgeving merkt dat ze gestraft werden.

Stafrechters hebben bij de straftoemeting uitgebreide mogelijkheden om delinquenten op een milde wijze te sanctioneren, via opschorting, voorwaardelijke straffen, probatie, boetes of werkstraffen. Wanneer zij nadrukkelijk kiezen voor een effectieve gevangenisstraf, dan zijn zij er oprecht van overtuigd dat het voor de samenleving of voor de veroordeelde noodzakelijk is dat hij een tijd uit de samenleving wordt weggehaald.

Vandaag moeten we vaststellen dat de regering inzake het grootste deel van de effectieve celstraffen meer dan ooit weigert om uitvoering te geven aan de wil van de strafrechter. De geloofwaardigheid van Justitie blijft dus onder grote druk staan. We hebben geen weet van enig ander westers land waar even lichtzinnig wordt omgesprongen met opgelegde gevangenisstraffen. In Nederland bijvoorbeeld worden zelfs zeer korte celstraffen van enkele dagen consequent uitgevoerd.

Het Vlaams Belang wijst er ten slotte op dat er met het huidige beleid ook in de nabije toekomst geen ommekeer kan verwacht worden. Er worden weliswaar een aantal nieuwe gevangenissen gebouwd, maar een aanzienlijk deel daarvan komt in de plaats van bestaande instellingen. Met de bijkomende capaciteit wil men in de eerste plaats het comfort van de gedetineerden verhogen via de veralgemening van het één man, één cel-principe. In Brussel wordt het aantal cellen zelfs met 400 verminderd. Het systeem van enkelbanden beschouwt de regering dus allerminst als een tijdelijke noodcapaciteit, wel als een definitieve keuze voor de zachte aanpak. En voor de negatie van de rechtsstaat.Bart Laeremans
Senator

Bert Schoofs
Volksvertegenwoordiger
vlaamsbelang . persbericht . 18 oktober 2013
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Wie niet blindelings de politieke correctheid volgt, is hier per definitie polariserend en een fascist.

Mia Doornaert

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief