Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
'Daling' asielaanvragen verhult harde realiteit 'Daling' asielaanvragen verhult harde realiteit

'Daling' asielaanvragen verhult harde realiteit

De krantenkoppen die vandaag melden dat ons land een sterke daling kent van het aantal asielaanvragen, bezondigen zich aan een wel erg selectieve lezing van de cijfers. De realiteit is een pak minder rooskleurig dan ze wordt voorgesteld.

Uit het jaarrapport van de European Asylum Support Office blijkt dat dit land in 2013 een daling kende van 25 procent van de asielaanvragen. Hiermee zouden we ingaan tegen de Europese trend. Wat echter niet in ogenschouw werd genomen is dat ons land tot hiertoe absolute recordcijfers optekende inzake het aantal asielaanvragen. Zo werden er in 2012 21.461 ingediend, die betrekking hadden op 28.285 personen. In 2013 daalde dat cijfer tot 15.840 dossiers die betrekking hadden op 21.225 asielzoekers. Dat er sprake is van een nominale daling van het aantal asielaanvragen en asielzoekers is dus onmiskenbaar.

Hierbij mag echter niet worden voorbijgegaan aan het feit dat België in 2013 binnen de EU-28 de vijfde plaats innam inzake asielaanvragen. Per 1.000 inwoners bedroeg het aantal asielaanvragen in verhouding tot de bevolking meer dan het dubbele van het gemiddelde voor de EU-28 en bijna drie keer zoveel als in Nederland. In 2011 kreeg België zelfs meer asielaanvragen dan Canada of het Verenigd Koninkrijk te verwerken.

We mogen bovendien niet uit het oog verliezen dat in vergelijking met de voorgaande jaren het aantal asielaanvragen jaar na jaar toenam. Er is dus hoegenaamd geen sprake van een historisch dieptepunt. Zo werden in 2007 ‘slechts’ 11.120 asielaanvragen ingediend, die betrekking hadden op 14.051 personen. We zitten nu dus op een niveau dat vergelijkbaar is met de jaren 2004 en 2005, toen er eveneens tussen de 15.000 en de 16.000 aanvragen werden ingediend.

Dat het rapport overigens vermeldt dat het aantal asielaanvragen de afgelopen maand opnieuw sterk is gestegen (+15%) ten opzichte van juni 2013 wordt nauwelijks opgemerkt.

Bovendien wijst het Vlaams Belang er op dat het uitwijzingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers compleet faalt. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdwijnt 87% (!) van de afgewezen asielzoekers die worden toegewezen aan een zogenaamde open ‘terugkeerplaats’, in de illegaliteit hopende op een volgende collectieve regularisatie.    

Om een kordaat en rechtvaardig asielbeleid te kunnen voeren pleit het Vlaams Belang:

  • voor een nieuw internationaal beschermingsregime, gebaseerd op het principe van de  opvang van vluchtelingen in de eigen regio.
  •  in afwachting hiervan dient er een snellere behandeling te komen van de asielaanvragen, zonder mogelijkheden om eindeloos te procederen.
  • voor de opvang van asielzoekers in gesloten centra voor de gehele duur van de procedure.
  • voor de afschaffing van de (collectieve) regularisaties: aan illegaal verblijf kunnen nooit rechten worden verleend.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk worden uitgewezen. Zo lang het uitwijzingsbevel een vodje papier blijkt, blijft het dweilen met de kraan open.


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang
vlaamsbelang . persbericht . 08 juli 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Het is gevaarlijk grote bevolkingsgroepen met een andere cultuur op te nemen

Etienne Vermeersch

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief