Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
11 juli-boodschap van het Vlaams Belang 11 juli-boodschap van het Vlaams Belang

11 juli-boodschap van het Vlaams Belang

Nood aan republikeinse strategie naar Vlaamse onafhankelijkheid

Andermaal is er op deze 11 juli geen reden tot feesten voor Vlaams-nationalisten

De mythische verwachtingen die de verkiezingen van 25 mei 2014 in kringen van Vlaamsgezinden hadden gewekt, zijn ondertussen tot hun ware proporties herleid.

De verkiezingen gaven een grote overwinning van de N-VA te zien, maar die overwinning ging vooral ten nadele van het Vlaams Belang met het gekende gevolg. Hoewel volledig ten onrechte, analyseerden de drie traditionele kleurpartijen deze overwinning min of meer wg en hesen zij zichzelf in het harnas van diegenen die niet alleen niet of nauwelijks verloren, maar integendeel van diegenen die in staat zouden zijn samen te regeren zonder de overwinnaar.

Tegelijk ontstond het vage gevoel dat de N-VA in haar (geheime) agenda in feite niets liever wil dan gewoon de voordelen van de macht (in casu in de Vlaamse regering) zonder de nadelen ervan (in casu de federale regering).

Immers: uit de zwakke poging om een federale regering op de been te brengen en het schuiven van de vrij voorspelbare mislukking ervan in de schoenen van het cdH, mag worden afgeleid dat de N-VA slechts voor de schone schijn deed alsof ze het Belgisch koninkrijk zou gaan hervormen. De indruk wordt verstevigd dat ze liefst opnieuw vijf jaar oppositie zou voeren tegen een anti-Vlaamse regering.

Voor Vlaams-nationalisten is de balans van deze spelletjes niet erg hoopvol. De dynamiek die uitging van een concept van Vlaamse onafhankelijkheid was reeds lang voorheen vervangen door een al bij al zeer risicovolle en vage strategie rond 'confederalisme'. Die strategie werd dan bovendien nog eens afgezwakt tot een 'sociaal-economisch herstel van Belgi' dat dan zogezegd Vlaams zou zijn omdat het 'centrum-rechts' zou zijn, en zelfs dt is nu de facto van de baan.

Het grote gevaar van deze steeds zwakkere versies van het origineel, is dat de Vlamingen gewend gemaakt worden aan een politieke denkwereld waarin stappen naar vrijheid, laat staan Vlaamse onafhankelijkheid van de agenda verdwijnen.

Door de recente evoluties worden dus geen stappen vooruit meer gezet maar veeleer stappen achteruit. Van de dynamiek van de jaren '90 en van de beginjaren van deze eeuw blijft niets meer over dan wat post-electorale ontgoocheling.

Vlaanderen is meer dan een gewest. Vlaanderen is ook veel meer waard dan wat politiek gemarchandeer om en rond de Vlaamse regering. Vlaams-nationalisten in de eerste plaats en Vlaanderen in het algemeen moeten een republikeinse strategie naar Vlaamse onafhankelijkheid ontwikkelen, weg uit de huidige impasse en in de richting van de vrijheid die hoort bij volkeren die naam waardig.

Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang
vlaamsbelang . persbericht . 10 juli 2014
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De EU maakt van heel Europa n gigantisch Molenbeek.

Geert Wilders

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief