Volmacht

Ik kan niet gaan stemmen op 26 mei 2019.
Hoe kan ik een volmacht geven?

Wanneer een kiezer niet in staat is om persoonlijk zijn/haar stem uit te brengen, kan er in een aantal gevallen aan een andere kiezer volmacht worden gegeven. Hiervoor dient een attest te worden aangevraagd én moet er een volmachtformulier worden ingevuld waarop de gegevens en de handtekening van volmacht’gever’ en volmacht’krijger’ worden vermeld.

De meest voorkomende gevallen zijn:

 • Medische redenen: de kiezer is ziek of revalideert, of is (bv. wegens de gevorderde leeftijd) fysiek niet meer in staat om de verplaatsing naar het stembureau te maken
  o   Nodig: attest van een arts (die zelf geen kandidaat mag zijn bij de verkiezingen)
 • Beroepsredenen: de kiezer heeft een job waarbij hij/zij op zondag moet werken of zich voor het werk in het buitenland bevindt
  o   Nodig: attest van de werkgever
 • Militaire dienst: de kiezer kan niet gaan stemmen omdat hij/zij van wacht is of op missie/manoeuvre is in het buitenland
  o   Nodig: attest van de militaire overheid
 • Studieredenen: de kiezer zit in een examenperiode, moet stage doen op de verkiezingsdag of is met een uitwisselingsproject in het buitenland.
  o   Nodig: attest van de directie van de onderwijsinstelling
 • Vakantieredenen: de kiezer is op de dag van de verkiezingen op vakantie in het buitenland
  o   Nodig: attest afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats
  Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester nadat men de nodige bewijsstukken van het tijdelijk verblijf in het buitenland kan voorleggen (boekingspapieren, vliegtuig- of treintickets, huurcontract van een vakantiewoning, …).
  Indien u geen bewijsstukken kunt voorleggen (u gaat naar een buitenverblijf, u trekt rond met mobilhome of met de rugzak, …) dan kunt u nog steeds een ‘verklaring op eer’ afleggen. Op basis hiervan zal de burgemeester eveneens een attest invullen.

Aan wie kunt u volmacht geven?

Aan gelijk welke andere kiezer. Er is dus geen familieband nodig. Wel is het zo dat een kiezer slechts één keer met volmacht kan stemmen.

Wat dient er te gebeuren op de verkiezingsdag zelf?

De volmachtkrijger moet zich aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen. De volmachtkrijger dient mee te nemen:

 • eigen identiteitskaart
 • eigen oproepingsbrief
 • oproepingsbrief van de volmachtgever (waarop het adres en nummer van het stembureau vermeld staat)
 • volmachtformulier (dat door beiden ondertekend werd)
 • attest waarom volmacht gegeven werd

Waar kunt u een volmachtformulier bekomen?

 • Indien u uw naam en adres bezorgt via verkiezingscel@vlaamsbelang.org dan sturen we u graag een volmachtformulier op.
 • VLAANDEREN : U vindt het formulier hier.
 • BRUSSEL : U vindt het formulier hier.
 • Volmacht EU-onderdanen in Vlaams Gewest : U vindt het formulier hier.

Indien zeker wil zijn dat uw stem effectief naar het Vlaams Belang gaat, dan zoeken we graag voor u iemand uit uw buurt die namens u gaat stemmen. Zo bent u zeker dat uw stem voor het Vlaams Belang niet verloren gaat! Contacteer ons via verkiezingscel@vlaamsbelang.orgof 02/219.60.09.

TOP