Algemene voorwaarden inzake het gebruik van de webstek van Vlaams Belang

Deze webstek is eigendom van het Vlaams Belang. Madouplein 8 bus 9, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
02/219.60.09
info@vlaamsbelang.org

Het gebruikmaken van de webstek vlaamsbelang.org houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaard. Deze algemene voorwaarden kunnen door Vlaams Belang op elk moment worden gewijzigd. Zij worden steeds vermeld op deze webpagina.

Vlaams Belang kiest autonoom welke technische middelen nodig zijn om de toegang tot haar webstek tot stand te brengen. Vlaams Belang geeft geen garantie dat haar webstek vrij is van eventuele virussen of fouten.

Aansprakelijkheid

Vlaams Belang zet zich in om op haar webstek correcte en actuele informatie aan te bieden. Dit impliceert niet dat alle weergegeven informatie op elk moment volledig of correct is.

Het gebruik en raadplegen van de webstek gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vlaams Belang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van haar webstek. Vlaams Belang is evenmin aansprakelijk voor andere websites waar er naar de webstek van Vlaams Belang verwezen wordt.
Vlaams Belang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit hyperlinks naar andere websteks die op vlaamsbelang.org werden geplaatst.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, documenten, afbeeldingen en video’s behoren tot de intellectuele eigendom van Vlaams Belang of die van derden. Reproductie van dit materiaal is enkel toegestaan mits bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Vlaams Belang.

Privacy

Vlaams Belang verbindt zich ertoe om uw privacy zoveel mogelijk te garanderen. Wanneer Vlaams Belang persoonsgegevens zou verzamelen zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als gebruiker kunt u door een verzoek zich steeds kosteloos verzetten tegen het eventuele gebruik van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. Dit dient te gebeuren door een bericht te verzenden aan Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9, 1210 Sint-Joost-ten-Node of door een bericht te sturen naar info@vlaamsbelang.org
Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming nooit worden doorgegeven aan derden.

Cookies

vlaamsbelang.org maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden gezet om ons systeem te laten weten hoe bezoekers onze webstek precies gebruiken. Deze gegevens worden bijgehouden en verwerkt door Google Inc in de Verenigde Staten van Amerika. Indien gewenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Door gebruik te maken van vlaamsbelang.org gaat u akkoord met het feit dat Google Inc uw surfgedrag op vlaamsbelang.org zal analyseren.

Naar Belgisch recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Ieder geschil omtrent het gebruik van en/of het raadplegen van deze webstek valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

TOP