De partij

Voorzitter

Tom Van Grieken (°1986) is de huidige voorzitter van het Vlaams Belang. Hij kreeg op 19 oktober 2014 tijdens een congres 93 procent van de stemmen achter zich. Hij volgde Gerolf Annemans op en werd als 28 jarige meteen de jongste partijvoorzitter ooit in de Belgische politiek.

De nationale voorzitter wordt verkozen door de leden voor een periode van 4 jaar op een nationaal ledencongres.  Op dit nationaal congres spreken alle leden die minimum 1 jaar lid zijn zich uit over de kandidaat voorzitter die voorgedragen wordt door de partijraad.

Partijbestuur

Het partijbestuur van het Vlaams Belang zorgt voor de dagelijkse werking van de partij en wordt voorgezeten door de nationale voorzitter. Dit partijorgaan komt wekelijks samen. Het is belast met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het partijraad, het neemt beslissingen betreffende de organisatie en de werking van de partij en coördineert de werking van de diensten en de parlementaire fracties.

Partijraad

De Partijraad is statutair het hoogste gezagsorgaan binnen de partij. Deze raad bestaat uit de leden van het partijbestuur, alle parlementsleden, de vertegenwoordigers van de regio’s, de fractieleiders in de provincieraden, vijf vertegenwoordigers van de Vlaams Belang Jongeren en een aantal gecoöpteerde leden.

Deze vergadering van zo'n 80 leden komt maandelijks samen om de politieke actualiteit te bespreken, de algemene partijlijn te bepalen, over de belangrijkste uitgaven te beslissen, de congresbesluiten te bekrachtigen,...

De Partijraad heeft de exclusieve bevoegdheid om bij geheime stemming een voorstel van nieuwe nationale voorzitter te doen aan het nationaal congres. Daarnaast dient de Partijraad zich ook uit te spreken over het nieuwe Partijbestuur en heeft de Partijraad ook het laatste woord bij het vastleggen van de kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Identiteit en Democratie (I&D)

Op 2 juli 2019 vormde het Vlaams Belang samen met de Lega uit Italië, het Franse Rassemblement National, het Duitse AFD, de Oostenrijkse FPÖ en enkele andere gelijkgezinde partijen de fractie ‘Identiteit en Democratie’ in het Europees Parlement als voortzetting van de fractie Europa van Naties en Vrijheid. Samen strijden wij op Europees niveau voor een Europa van soevereine staten. Een Europa van vrijheid, nationale eigenheid en identiteit.

Lokale werkingen

Naast een nationale organisatie is er een uitgebouwde plaatselijke lokale of regionale partijwerking. Het Vlaams Belang beschikt in elke provincie over een secretariaat waar geïnteresseerden en leden met vragen terecht kunnen.

Vlaams Belang Jongeren

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) is de politieke jongerenorganisatie van het Vlaams Belang. VBJ staat in voor de politieke en militante vorming van de jonge nationalisten binnen het Vlaams Belang. De Vlaams Belang Jongeren proberen op een eigentijdse manier de jongeren te mobiliseren en te werven voor het Vlaams Belang. Meer info: www.vbj.org

Senioren Forum

Senioren vertegenwoordigen vandaag een omvangrijke groep in onze samenleving. Als sociale volkspartij heeft het Vlaams Belang dan ook de nodige aandacht voor zaken die vooral senioren aanbelangen. Het Seniorenforum wil daarom de ervaring en kennis van de talrijke senioren die lid zijn van het Vlaams Belang bundelen. Senioren zijn bovendien vaak nog zeer actief. Daarom organiseert het seniorenforum ook tal van activiteiten die specifiek toegespitst zijn op de leefwereld van 55-plussers. Meer info: https://seniorenforum.vlaamsbelang.org/