Een onafhankelijk Vlaanderen

Vlaanderen onafhankelijk

Een onafhankelijk Vlaanderen

Dat de ingewikkelde Belgische staatsstructuren niet behoorlijk functioneren, is inmiddels voor iedereen duidelijk. Vlaanderen en Wallonië zijn de facto twee aparte democratieën die weinig gemeen hebben. Over zowat elk thema houden Vlamingen en Franstaligen er verschillende opvattingen op na. Het wordt dan ook elke keer na verkiezingen moeilijker om zelfs nog een federale regering gevormd te krijgen. Die Belgische regeringen kunnen bovendien geen krachtdadig beleid voeren omdat voor elke beslissing het akkoord nodig is van al de Franstalige en de Vlaamse beleidspartijen. Maar ook de Vlaamse regering kan geen efficiënt beleid voeren wegens het ontbreken van homogene bevoegdheidspakketten en het vaak noodzakelijk vereiste overleg met het federale niveau en de andere deelstaten alvorens te beslissen. Het gevolg is dat er in dit land ofwel niet wordt beslist, te laat wordt beslist of halfslachtige beslissingen worden genomen die ronduit nadelig zijn voor Vlaanderen.

Vlaams geld in Vlaamse handen

Veel Franstalige politici winden er geen doekjes om: de enige reden waarom België eigenlijk nog bestaat is de ook via officiële studies bevestigde transfer van jaarlijks minstens 7 miljard euro Vlaams belastinggeld naar Wallonië. Ook Vlaanderen wordt inmiddels met een stijgende schuldgraad meegesleurd in het Belgische budgettaire moeras en kan het zich minder dan ooit veroorloven dat elk jaar opnieuw een groot deel van zijn welvaart wordt afgeroomd. Het Vlaamse financiële infuus belemmert overigens noodzakelijke economische en financiële hervormingen in Wallonië – onder meer de afschaffing van het cliëntelisme van de PS  – waardoor Wallonië een economisch achterstandsgebied in Europa blijft.

Ordelijke opdeling

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat een efficiënt beleid onmogelijk is in het Belgische gedwongen huwelijk tussen Vlamingen en Walen en enkel kan gevoerd worden binnen een onafhankelijke Vlaamse staat. Uiteraard zijn wij gewonnen voor goed nabuurschap met Wallonië. Maar dat kan best als gelijkwaardige partners na de ontbinding van België. Zolang België bestaat, moet er werk worden gemaakt van een afbouw van de eenzijdige en gedwongen welvaartsoverdracht naar Wallonië.