Huishoudelijk Reglement Evenementen Vlaams Belang

Huishoudelijk Reglement Evenementen Vlaams Belang

Wanneer een bezoeker de evenementenlocatie betreedt, gaat die akkoord met volgende voorwaarden:

 1. Op de locatie kan er door de organisatie, uitbater en media ge­filmd en gefotografeerd worden. Bezoekers die de locatie betreden stemmen ermee in dat ze in beeld kunnen worden gebracht. Zowel tijdens als na het evenement kunnen deze beelden integraal of apart worden gebruikt zonder specifieke toestemming van de bezoeker. Dit telt tevens voor kinderen die de locatie betreden samen met hun ouders en/of voogd.
 2. Wanneer de bezoeker wangedrag vertoont, kan de toegang worden geweigerd of kan de bezoeker worden verwijderd van de evenementenlocatie.
 3. Het is verboden om pyrotechnisch materiaal, glaswerk, drugs en/of wapens bij te hebben op de locatie, net als het dragen van aanstootgevende kledij en symbolen.
 4. Roken in gesloten ruimtes is wettelijk niet toegestaan. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s).
 5. Wanneer inschrijving op voorhand verplicht is, kan de bezoeker niet worden toegelaten indien hij geen bewijs van inschrijving kan voorleggen.
 6. Het betreden van de locatie van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Ouders zijn tevens volledig verantwoordelijk voor hun kinderen. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door bezoekers of geleden door bezoekers. Als er (kinder)animatie voorzien is (springkastelen,…) is het gebruik ervan steeds op eigen risico.
 7. Het meenemen van eigen dranken en voeding is verboden tenzij anders aangegeven.
 8. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement op en rond de locatie is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.
 9. Consumptiebonnen die niet verbruikt werden, worden niet teruggenomen.
 10. Er wordt geen afval achtergelaten op het terrein. Dit wordt selectief ingezameld in containers/zakken.
 11. Alle richtlijnen van de organisatie, politie, brandweer, EHBO,… dienen strikt opgevolgd te worden.
 12. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Een copy van dit reglement kan bekomen worden via organisatie@vlaamsbelang.org.