Identiteit & Democratie - Partij

Het Vlaams Belang maakt deel uit van de Identiteit en Democratie partij (ID) / Identity and Democracy party (ID). 

Onze missieverklaring: 

1. Respecteren van het democratisch uitgangspunt

De Identiteit en Democratie partij en diens leden baseren hun politieke voornemen op de uitgangspunten van democratie en het handvast van de grondrechten en verwerpen daarmee iedere aansluiting in het verleden of heden, iedere verbinding of sympathie voor ieder autoritair of totalitair voornemen. 

2. Soevereiniteit

ID is ervan overtuigd dat soevereiniteit van de staten en de volkeren, waarbij wordt gesteund op samenwerking tussen de naties, een oplossing is. Zij verwerpt derhalve iedere politiek die het creëren van de Super Staat of ieder supranationaal model beoogt. Oppositie tegen iedere overdracht van nationale soevereiniteit aan supranationale instantie en/of Europese instellingen is één van de fundamentele uitgangspunten die de leden van ID verenigt. 

3. Identiteit

De partijen en de Europese Gedeputeerden van ID baseren hun politieke bondgenootschap op behoud van de identiteit van de volkeren en de naties van Europa overeenkomstig de specifieke kenmerken van ieder volk. Het recht om de immigratie te controleren en te reguleren is derhalve een fundamenteel uitgangspunt dat door de leden van ID wordt gedeeld. 

4. Specificiteit

De leden van ID erkennen de rechten van eenieder om hun specifieke en unieke economische, sociale, culturele en territoriale modellen in Europa te verdedigen. ID probeert de diversiteit van de politieke ideeën van de leden te bewaren. 

5. Vrijheden

De leden van ID baseren hun politieke beweging op de verdediging van de individuele vrijheden en leggen het accent op het bijzondere belang van de bescherming van de vrijheid op meningsuiting waarvan digitale vrijheid heden ten dage steeds meer wordt bedreigd. 

6. Cultuur als basis van de politieke actie

ID vindt dat cultuur zelf de brandstof is van iedere politieke actie en dat alleen een cultuur van pedagogie en wetenschap ontwikkeling van politiek bewustzijn bij de burger mogelijk maken.  

Meer weten? 

Bezoek dan www.id-party.eu