Kurt Ravyts (° 1968) was jarenlang fractievoorzitter voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang in de West-Vlaamse provincieraad, tot hij in 2019 werd verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar zetelt hij in de commissie Financiën en Begroting, en in de commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu – een gespecialiseerde materie die hij eerder als fractiemedewerker in het Vlaams Parlement ook jarenlang opvolgde.

In de Bijzondere commissie Koloniaal Verleden (de zgn. Congo-commissie) zetelde hij voor het Vlaams Belang samen met Annick Ponthier als stem van de rede die zich verzet tegen herstelbetalingen aan Congo.