Nieuws
zondag, 06 jun 2021

2020-rapport Europees Parlement over mededingingsbeleid: “Nietszeggend tot venijn in staart”

“Zoals zo vaak in documenten van de Europese Unie, staat ook dit rapport bol van de goede bedoelingen, mooie principes en legitieme zorgen”, zegt Europees parlementslid Gerolf Annemans. Het is vooral een intellectuele denkoefening, want het Parlement is in feite niet eens bevoegd voor mededingingsbeleid. De Raad en de Commissie kunnen het rapport dus verticaal klasseren.” 

 In het mededingingsbeleid-rapport pleit het Europese Parlement (EP) voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld voor alle marktspelers, binnenlandse en buitenlandse, grote en kleine. Het wil erop toezien dat de spelregels voor de concurrentie ook blijven gelden voor de eigen groene en digitale plannen, de uitzonderlijke staatssteun tijdens de coronacrisis, de buitenlandse (lees: Chinese) gesubsidieerde staatsbedrijven, en de digitale monopolies van GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple). 

Tegelijk waarschuwt het EP voor de groeiende omvang van bedrijven, de vijandige overnames van Europese bedrijven en de moeilijkheden in specifieke sectoren zoals de landbouw, de supermarkten, de telecomsector, de horeca, het consumentenkrediet en de belastingopbrengsten.

Mededingingsbeleid-rapport nietszeggend, tot het gaat over patenten op vaccins

 “Zeg nu zelf, dat klinkt allemaal heel redelijk. Wie kan daar nou tegen zijn?”, stelt Gerolf Annemans vast. Het venijn zit echter in de details.”  Zo vraagt het Parlement aan de Europese Commissie om de bescherming van intellectuele eigendomsrechten inzake vaccins op te heffen. Het Vlaams Belang en de ID-fractie zijn gekant tegen de opheffing van deze patenten om verschillende redenen.

Deze maatregel zou de productie van vaccins niet doen toenemen. Er is doodeenvoudig te weinig expertise op korte termijn in de wereld, zeker in de ontwikkelingslanden. Daarom is het zinvoller vaccins te exporteren, desnoods onder de vorm van humanitaire hulp.

Voorts zou het de voorsprong van Europa op het gebied van mRNA-technologie tenietdoet. De bocht van de Amerikaanse president Joe Biden is erg doorzichtig en ingegeven door een economische strategie, niet door een opwelling van menslievendheid. Meer productie van vaccins kan ook - zonder opheffing van patenten - door licenties te verlenen aan farmaceutische productiebedrijven.

Losse eindjes

 Van Overtveldt was ooit fel gekant tegen de opheffing van patenten. Toen Gwendolyn Rutten (Open Vld) voorstelde om van vaccins een “publiek goed” te maken, tweette Van Overtveldt scherp: “Mevrouw, het is net dankzij de competitie (de vrije markt, misschien herinnert u zich die nog) dat er aan een recordtempo een veelvoud aan werkende vaccins ontwikkeld werd. Sire, er zijn geen liberalen meer.” 

Het wordt dus boeiend om te vernemen hoe Van Overtveldt en bij uitbreiding N-VA en de ECR-fractie zullen stemmen. “Er zitten nog meerdere losse eindjes aan dit rapport”, besluit Gerolf Annemans. Genoeg redenen in elk geval voor het Vlaams Belang en de ID-fractie om het mededingingsbeleid-rapport niet goed te keuren”