Nieuws
woensdag, 09 jun 2021

42 op 52 luchtwassers in veestallen hebben gebreken: “Veehouders extra ondersteunen”

Het Vlaams Belang betreurt de tekortkomingen bij de inzet van luchtwassers door varkens- en pluimveeboeren. Dat zijn installaties die de lucht filteren waardoor de uitstoot van ammoniak met zowat een driekwart kan teruglopen. “Nochtans zijn ze verplicht om een ammoniakreducerend (AEA) stalsysteem te implementeren”, reageert Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang). Vorig jaar werden 144 AEA-systemen gecontroleerd, waarvan 52 luchtwassers. Bij 32 van de 52 luchtwassers werden tekortkomingen vastgesteld, daarbovenop komen er minstens 10 die niet in werking waren. Dat blijkt uit cijfers die Sterckx opvroeg bij Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). Het parlementslid roept nu op tot een betere ondersteuning.

In 2020 werden er tijdens controles door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bij 32 van de 52 luchtwassers tekortkomingen vastgesteld. In 2019 functioneerde op de 56 gecontroleerde luchtwassers ook al de helft niet naar behoren en was bijna 1 op 5 installaties zelfs niet actief. Volgens Demir betreft het tekortkomingen inzake de constructie, de werking en/of de administratie van de luchtwasser. Ze zouden een rechtstreekse impact hebben op de werking van de luchtwasser. De administratieve tekortkomingen kunnen ervoor zorgen dat er geen goede inschatting kan worden gemaakt over de werking van de luchtwasser. Bij 7 van de luchtwassers gaf een indicatieve ammoniakemissiereductiemeting zo aan dat de 70% ammoniakreductie niet werd gehaald.

“Gerichte controles kunnen ammoniakemissies vermijden”

Volgens het Vlaams Belang schiet het huidige beleid hier tekort. “Luchtwassers moeten goed werken omdat zo de uitgaande stallucht gezuiverd wordt van ammoniak”, reageert Sterckx. “Die techniek beïnvloedt het stalklimaat ten gunste van de dieren, maar ook van de veehouders zelf.” Dit is in lijn met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die als doel vooropgesteld heeft om de ammoniakuitstoot te doen reduceren. “Daar moeten veehouders dus ook beter in ondersteund worden”, voegt Sterckx eraan toe.

Vervolgens moet de minister bijkomende acties ondernemen om ervoor te zorgen dat alle bedrijven beschikken over een luchtwasser en dat deze ook naar behoren functioneert. “Hierin dienen zij opgevolgd te worden zodat ze hun vergunningen niet verliezen”, argumenteert Sterckx. Op vraag van het parlementslid liet Demir ook weten dat de controles zullen opgedreven worden. “De dienst handhaving moet gerichte controles uitvoeren zodat ammoniakemissies worden vermeden”, besluit Sterckx. “Want dat is tot op heden nog niet helemaal het geval.”