Persberichten
dinsdag, 15 sep 2020

45 miljoen extra corona-geld voor Fedasil: "Zit Vivaldi al in cockpit regering?"

Dinsdag kwam minister van begroting David Clarinval (MR) in de commissie Financiën toelichting geven bij het gebruik van de corona-provisie. Het gaat om een bijzondere voorziening voor uitgaven in het kader van het lenigen van de corona-crisis. Van het geld gaat maar liefst 45 miljoen euro naar Fedasil.

 In juli werd door het parlement extra geld vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan een tweede golf van het virus. Bij de toelichting van de in de toekomst te verwachten uitgaven viel vooral de 45 miljoen euro aan Fedasil op onder de noemer ‘wijziging van het onthaal van de asielaanvragers in België’. Daarover ondervraagd door Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) verwees de minister naar de verwachte groei van het aantal asielaanvragen na de corona-crisis en extra capaciteit voor asielzoekers.

 Ons land maakt momenteel een ongeziene crisis door op economisch, sociaal en gezondheidsvlak. Net nu heel wat werknemers en zelfstandigen dreigen hun job te verliezen of failliet te gaan, net nu sectoren als de horeca, het toerisme en de evenementen smeken om bijkomende ondersteuning, extra geld uit de pot voor corona voorzien voor asiel is wraakroepend. Het is alsof de linkse Vivaldi-coalitie nu al in de cockpit zit en plant om onze grenzen opnieuw wagenwijd open te zetten”, zo stelt Kamerlid Vermeersch in een reactie.