Nieuws
vrijdag, 28 jan 2022

7,59%: “Inflatie moet onder controle!”

De inflatie in dit land was sinds het begin van de jaren tachtig nooit meer zo hoog. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat het leven 7,59 procent duurder is geworden dan in januari vorig jaar. “Het spreekt voor zich dat de mensen de daling van hun koopkracht hard zullen voelen”, zegt volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. “Nochtans was net het versterken van die koopkracht een duidelijke belofte van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).”

“Van Peteghem beloofde in oktober de koopkracht te versterken door een zogenaamde 'minitaxshift'. Een verlaging van de lasten op arbeid zou worden gecompenseerd door een vliegtaks, extra accijnzen uit tabak en het afremmen van het niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing”, aldus Vermeersch. “Maat tot op heden is wat de koopkracht betreft elk resultaat achterwege gebleven. Integendeel, de inflatie swingt de pan uit en de koopkracht gaat heel sterk achteruit.”

“De inflatie is torenhoog en nog steeds raakt het paars-groene kibbelkabinet het over geen enkel socio-economisch dossier eens”

“Aan beloftes heeft het Van Peteghem nooit ontbroken, aan het inlossen van die beloftes helaas des te meer”, vervolgt Vermeersch. “Waar hij zich in oktober op de borst klopte de koopkracht te versterken, ging hij in november de prijzen aan de pomp doen dalen en in januari zou hij de sterk gestegen prijzen van gas en elektriciteit eens aanpakken. De resultaten, of beter het ontbreken ervan, hebben we allemaal kunnen aanschouwen.”

Het Vlaams Belang heeft wetsvoorstellen ingediend om de koopkracht te versterken door het volledig afschaffen van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid, en wetsvoorstellen om de btw op elektriciteit en gas permanent te verlagen”, aldus nog Vermeersch.

“Als er nieuwe asielcentra moeten worden geopend in Vlaanderen of miljoenen aan ontwikkelingshulp moeten worden uitgedeeld in Afrika dan kan het voor deze regering niet snel genoeg gaan en zijn er vele miljoenen beschikbaar”, merkt Vermeersch tot slot op. “Maar als het gaat over onze eigen mensen, die moeite hebben om hun gas- en elektriciteitsfactuur te betalen of hun auto niet meer kunnen voltanken, gaat het plots traag en is er geen geld.”