Nieuws
dinsdag, 24 nov 2020

800.000 euro aan steun Roma: “Derde keer opnieuw slechte keer”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de verlenging van het project dat wordt begroot op maar liefst 800.000 euro binnen armoedebestrijding van de Romazigeunergemeenschap in Vlaanderen. Dat bedrag blijkt uit het antwoord op de parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld). De betreffende commissie krijgt deze keer de uitrol van ‘buurtstewards’ op haar nek. Wouters: “Dit is een aanklampende methodiek waarbij men voor de derde keer opnieuw zal falen om de Roma-gemeenschap te benaderen”. De partij betreurt deze nutteloze steunmaatregel terwijl 1 op 10 Vlamingen onder de armoedegrens leeft en in de steek wordt gelaten.

Al sinds 2012 wordt er jaarlijks 800.000 euro voorzien voor de opstart en uitbouw van een lokale buurtwerking rond Roma in Antwerpen, Gent, Brussel (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en Sint-Niklaas. In deze steden proberen de ‘Roma-stewards’ zigeunergezinnen uit voornamelijk Oost-Europa te helpen integreren. Deze ‘buurtstewards’ treden op als een soort sociale assistenten die helpen met werk, een thuis, school en papierwerk. Eerder dit jaar noemde minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) het “een succesvol project dat de integratie van Roma-gezinnen ondersteunt en samenlevingsproblemen aanpakt.”

“De projecten hadden van bij de aanvang een looptijd van 4 jaar; in de eerste nota aan de Vlaamse Regering in 2012 werd dit als volgt geformuleerd: ‘Vier jaar moet haalbaar zijn voor de uitbouw van een gedegen lokale aanpak en een maximaal bereik van de doelgroep”. “Het is onverantwoord dat zulk kostelijk project dat blijkbaar niets uithaalt tot een derde keer toe wordt gefinancierd door de Vlaamse Regering”, zo reageert Wouters. “Het sprookje van ‘buurtstewards’ - die zogezegd voorkomen dat de Roma’s verder in armoede verzeilen of geïsoleerd worden - zal opnieuw falen.”

Wouters: “Opnieuw fors bedrag aan steun voor de Roma-gemeenschap terwijl er net nu zoveel Vlamingen in de miserie zitten”

“Het is bovendien al te gek dat deze Roma door speciaal voor hen aangeworven stewards ondersteund worden, terwijl zoveel Vlamingen in armoede leven en amper aandacht krijgen”, vertelt Wouters verder. “We moeten investeren in die 640.000 personen die in het Vlaamse Gewest vorig jaar in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel leefden, en die nu door de Coronacrisis op straat belanden.”

In 2011 vond het Vlaams Belang deze ‘Roma-stewards’ al niet overtuigend. “Maar nu ligt het bewijs op tafel als we al voor een derde maal deze zeer dure poging overwegen”, vervolgt Wouters. “We vreesden tien jaar geleden dat zulk pamperbeleid enkel zal zorgen voor een aanzuigeffect”. Zo’n 30.000 Roma’s - wat nog een onderschatting is omdat de cijfers niet worden bijgehouden omdat ‘Roma’ gewoonweg niet bestaat als nationaliteit - worden gehuisvest in België waarvan er in 2019 ongeveer 11.000 aanwezig waren in Brussel.

Het EU-vrij verkeer van personen geeft niemand het recht om naar een ander land te verhuizen om daar zonder tewerkstelling beroep te doen op uitkeringen, klinkt het tot slot. Dit geldt enkel voor werknemers, zelfstandigen en personen die financieel zelfredzaam zijn. “Roma’s die hier niet gewerkt hebben doen beroep op onze sociale voorzieningen en moeten consequent worden uitgewezen.”