Nieuws
dinsdag, 07 mei 2024

Aanbevelingen onderzoekscommissie seksueel misbruik: Vlaams Belang betreurt politieke spelletjes

Foto: iStock. Aanbevelingen onderzoekscommissie seksueel misbruik: Vlaams Belang betreurt politieke spelletjes

Vandaag worden in de Kamer de aanbevelingen van de onderzoekscommissie ‘seksueel misbruik’ goedgekeurd. “Door het rigide toepassen van het cordon sanitaire hebben de zelfverklaarde democratische partijen hier een schandelijk schouwspel van gemaakt, op kap van de slachtoffers”, stelt Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang) vast.

De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanpak van seksueel misbruik heeft deze week haar bijzonder lijvige verslag en de bijhorende aanbevelingen gepresenteerd. “Zoals de parlementaire traditie dat vraagt, worden die aanbevelingen vandaag in de Kamer middels een motie goedgekeurd” zegt Bury.

Een gezamenlijke motie werd door alle partijen ondertekend en zou worden ingediend door commissievoorzitter Sofie De Wit (N-VA). “Echter, nadat eerst Kamerlid Daniel Senesal (PS) zijn handtekening terugtrok omdat ook het Vlaams Belang de motie mee tekende, volgden ook de andere traditionele partijen”, stelt Bury vast. Zo bleef enkel nog de handtekening van Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury over, en zou De Wit in naam van de rest van de commissie een nieuwe motie indienen, die enkel zij zou ondertekenen, dus zonder de handtekening van ondervoorzitter van de onderzoekscommissie Katleen Bury.

“Zelfs in deze aangelegenheid wordt het cordon sanitaire rigide toegepast”

Het Vlaams Belang betreurt deze gang van zaken bijzonder. Indien Katleen Bury als laatste ook haar handtekening niet zou terugtrekken, zouden er twee moties naast elkaar ter stemming worden gebracht. “Dit wil het Vlaams Belang absoluut vermijden: het onderwerp van de onderzoekscommissie is veel te belangrijk en te delicaat om politieke spelletjes mee te spelen”, aldus Bury.

Net daarom betreurt het Vlaams Belang ten zeerste het feit dat de andere partijen het nodig vinden om over de hoofden van de slachtoffers heen wél politieke spelletjes te spelen, door zelfs in deze aangelegenheid het cordon sanitaire rigide toe te passen, met het risico verdeeldheid te creëren door twee moties ter stemming te leggen. Tevens betreurt het Vlaams Belang eveneens de houding van de N-VA-commissievoorzitter die toegeeft aan deze chantage. Het Vlaams Belang zal, gezien de aard van het dossier, haar handtekening intrekken, en tijdens de stemming de resolutie van commissievoorzitter De Wit goedkeuren.