Nieuws
woensdag, 03 nov 2021

Aanklampend én preventief beleid tegen spijbelen

In het schooljaar 2020-2021 steeg het aantal problematische spijbelaars in het secundair onderwijs van 1,5 naar 2,3 procent, zo tonen AgODi-cijfers. De stijging is grotendeels artificieel door de coronalockdown van het schooljaar ervoor. “Maar ook de cijfers voor 2020‑2021 zijn nog altijd een onderschatting van de problematiek want opnieuw zijn door de coronacrisis lesweken weggevallen en werd er problematisch spijbelen dus minder goed opgevolgd. We moeten dus blijven inzetten op een aanklampend beleid, anders riskeren we meer diplomaloze uitstromers”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder.

Recent publiceerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) dat in het schooljaar 2020-2021 2,3% van de minderjarige leerlingen in het secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen spijbelde. Het aantal problematisch afwezigen ligt daarmee veel hoger dan een jaar eerder toen door de beperkte opvolgmogelijkheden tijdens de algemene scholenlockdown van de eerste coronagolf dit op amper 1,5% lag. In dat schooljaar werd evenwel ondergerapporteerd, waardoor men beter vergelijkt met het recentste niet-coronaschooljaar 2018-2019. Toen was in het secundair onderwijs 2,65% van de leerlingen minimum 30 halve dagen problematisch afwezig. 

Toch is volgens Slagmulder deze daling niet te wijten aan minder spijbelen. “Er zijn vorig schooljaar nog altijd kortere schoolsluitingen geweest, denk maar aan de verlengde herfst- en Paasvakantie”, legt het Vlaams Parlementslid uit. “Dat zorgde ervoor dat spijbeldetectie vorig schooljaar nog altijd niet optimaal gebeurde. Het werkelijke aandeel spijbelaars is dus veel hoger dan die 2,3%. CLB’s hadden zo ook hun handen vol met de coronatesting en -tracing en hun psychosociale diensten. Dus net zoals in 2019-2020 zitten we allicht nog altijd met een groot niet-opgevolgd ‘dark number’. Deze groep dreigt diplomaloos uit de boot te vallen.”

Het Vlaams Belang roept dan ook op om problematische spijbelaars consequent te blijven opvolgen en te sanctioneren. Een recent Rekenhof-rapport in het BSO noemt spijbelen meermaals als een van de belangrijkste voorsymptomen van leerlingen die zonder diploma met school stoppen. “Daarnaast zetten scholen nog te weinig in op spijbelpreventie, aldus Slagmulder, Zij missen vaak de knowhow en werken te weinig structureel samen met lokale besturen en politie. Inzake sanctionering bevestigt het rapport onze eerder gemaakte opmerking dat de intrekking van de schooltoeslag nog veel te weinig wordt uitgevoerd. Ook hier moet de Vlaamse overheid kordater zijn.”