Persberichten
woensdag, 08 nov 2023

‘Aanklampend terugkeerbeleid’ zal niet zorgen voor kentering in terugkeercijfers

Foto: iStock. ‘Aanklampend terugkeerbeleid’ zal niet zorgen voor kentering in terugkeercijfers

Het Vlaams Belang ziet niet in hoe het lang aangekondigde ‘aanklampend terugkeerbeleid van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) voor een kentering in de terugkeerstatistieken kan zorgen. “Maatregelen die zouden kunnen bijdragen tot een effectief en efficiënt terugkeerbeleid worden absoluut niet genomen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En dat was ook perfect voorspelbaar, aangezien PS en Ecolo zich daar bij voorbaat tegen verzetten.”

 Vandaag begon in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de bespreking van het wetsontwerp. “Dat er, in tegenstelling tot wat de Moor ons voorhield, geen kentering in het beleid zal komen, is na lezing van de uiteindelijke tekst wel duidelijk”, aldus Pas. “De zogenaamde ‘structurele maatregelen’ beperken zich in hoofdzaak tot gemorrel in de marge. Ze vormen slechts zandzakjes tegen de zondvloed. Als er al geen bijkomende bressen in de dijk geslagen worden tenminste.”

“De Moor creëert een nieuw aanzuigeffect”

Dat laatste is volgens Pas zonder meer het geval met het plan van de Moor om het door deze regering ingevoerde feitelijke verbod op het onderbrengen van gezinnen met kinderen in aangepaste gesloten terugkeerunits, nu ook wettelijk te verankeren. “De boodschap die daarmee de wereld wordt ingestuurd, is duidelijk”, stelt Pas. “Geen enkel gezin met kinderen zal nog gedwongen kunnen worden teruggestuurd. Zoiets is geen verstrakking, maar een versoepeling van het terugkeerbeleid. Het zal als vanzelf een nieuw aanzuigeffect creëren, en dat is wel het laatste wat dit land nodig heeft.”

“Het belangrijkste in het zogenaamde ‘nieuwe’ beleid en het wetsontwerp van de Moor is wat er niet in staat”, merkt Pas tot slot op. “Met name zowat elke maatregel die wel zou kunnen bijdragen tot een effectief en efficiënt terugkeerbeleid. Denk in dat verband maar aan een wet op de woonstbetredingen, de koppeling van ontwikkelingshulp aan de bereidheid om illegale onderdanen terug te nemen, de drooglegging van legale arbeidsmigratie voor landen die weigeren mee te werken, en ga zo maar door. Meer nog, terwijl zowat alle buitenlandse hinderpalen die een effectief en efficiënt terugkeerbeleid in de weg staan, overeind blijven, worden er op binnenlands vlak zelfs nieuwe opgericht. De resultaten zullen af te lezen zijn uit de volgende terugkeerstatistieken.”