Persberichten
dinsdag, 27 feb 2024

Aanpak drugsgeweld in Brussel blijft compleet ondermaats

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het plan van aanpak tegen het drugsgeweld dat Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) na afloop van de Gewestelijke Veiligheidsraad toelichtte. "De passiviteit van de minister-president is onderdeel van het probleem", zegt Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Met straathoekwerkers wint men geen oorlog tegen drugsbendes.” Ook Brussels Senator Bob De Brabandere is erg kritisch voor de aanpak van Vervoort: “De olifant in de kamer, de nog steeds toenemende aanwezigheid van illegalen op het Brussels grondgebied, wordt slechts schoorvoetend benoemd.” 

De afgelopen weken vormden Brusselse gemeenten het decor van verschillende schietpartijen die gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Over die uit de hand lopende drugsproblematiek heeft de Gewestelijke Veiligheidsraad vandaag samengezeten. “De analyse van het probleem die Vervoort vandaag bracht, ligt in het verlengde van zijn inertie in het verleden”, zegt Lootens-Stael. “Veel en vooral te laat overleg, weinig verandering op het terrein. De bezetting van de openbare ruimte door drugcriminelen moet gebroken worden. Niet met een zachte aanpak, maar met nultolerantie. Criminelen die opgepakt worden, horen niet voordat de agent klaar is met het invullen van het papierwerk weer op vrije voeten te zijn, anders is het dweilen met de kraan open.”

“Vervoort geeft het Vlaams Belang impliciet gelijk door te stellen dat drugscriminaliteit nauw verbonden is met de illegalenproblematiek”

Vervoort erkende tijdens de persconferentie wel dat drugscriminaliteit en het daaruit voortvloeiende meedogenloos geweld het gevolg zijn van de opeenstapeling van problemen die het Brussels Gewest al jaren tekenen én dat men al maanden bezig zou zijn net die problemen aan te pakken. “Dat heb ik, en vele Brusselaars met mij, dan toch gemist”, aldus De Brabandere. “Het drugsprobleem mag dan geen louter Brussels fenomeen zijn, de totale inertie om het aan te pakken is wel typerend voor het gewest.”

Het Vlaams Belang is zelf al maanden vragende partij voor een geïntegreerde aanpak van de drugsproblematiek in de hoofdstad. Daarbij schuwt de partij het ook niet om de olifant in de kamer te noemen. “Vervoort geeft het Vlaams Belang impliciet gelijk door schoorvoetend te stellen dat ook de steeds toenemende aanwezigheid van illegalen op het Brussels grondgebied een rol speelt”, stelt De Brabandere. “Alleen koppelt hij daar geen gevolgen aan. Illegalen worden door de drugsbaronnen dankbaar ingeschakeld in hun criminele netwerk, aangezien zij toch met rust worden gelaten. Willen we het probleem aanpakken, dan is een ommezwaai in het rampzalige opengrenzenbeleid een essentieel onderdeel van de oplossing. Als het Vervoort echt menens zou zijn, dan zou hij daarvoor toch aankloppen bij zijn partijgenoten die federaal de plak zwaaien?”