Nieuws
vrijdag, 25 jun 2021

Aanpak van ouderenmis(be)handeling: “Inzetten op preventie en doorbreken van taboe”

Volgens het Vlaams Belang moeten onze ouderen extra beschermd worden. Familiaal geweld bij ouderen loopt immers op tot 22 meldingen per week. Bovendien maakt hun emotionele en financiële afhankelijkheid van inwonende kinderen of verpleging hen extra kwetsbaar waardoor de mis(be)handeling vaak wordt verzwegen voor de buitenwereld. “Naast een goede detectie en aanpak van elke vorm van ouderenmishandeling is ook de inzet op preventie cruciaal”, zei Vlaams Volksvertegenwoordigster Suzy Wouters (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement. “De minister moet voorzieningen ook aanmoedigen om grensoverschrijdende situaties te melden.”

Uit recente cijfers blijkt dat er wekelijks zo’n 22 gevallen van familiaal geweld bij ouderen in Vlaanderen worden gemeld. Dit kan gaan over partnergeweld en ouderenmis(be)handeling, waarbij de oudere slachtoffer is van geweld gepleegd door een kind. Daarnaast kan ouderenmis(be)handeling ook plaatsvinden buiten de familiale kring, zolas in een voorziening. Op een eerdere vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) antwoordde Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dat er dit jaar tevens 6 gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen woonzorgcentra werden geregistreerd bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar de minister liet tevens weten dat vermoedelijk niet alle situaties gemeld worden uit angst voor sancties of om de reputatie van de voorziening te beschermen. Ook VLOCO laat weten dat het aantal bekende situaties slechts het topje van de ijsberg zijn.

“Het taboe op meldingen van ouderenmishandeling moet doorbroken worden, zodat ouderen kunnen genieten van hun oude dag”

Volgens het Vlaams Belang moet de aanpak van ouderenmishandeling dan ook breder gaan dan detectie alleen. “Als de woonzorgvoorzieningen gestimuleerd worden om grensoverschrijdende situaties bespreekbaar te maken en deze te melden bij het agentschap Zorg en Gezondheid, kan dit een verschil maken”, reageert Wouters. De decretale verplichting voor voorzieningen om zulke situaties te melden volstaat immers niet volgens de partij gezien het beperkt aantal meldingen. “Daarnaast moeten ouderen die mishandeld worden meer aan bod komen in sensibiliserings- en communicatiecampagnes om ook daar het taboe te doorbreken. Als ouderen zien dat ze niet de enigen zijn die zich in zo’n situatie bevinden, is de kans groter dat ze het probleem gaan erkennen en melden.

Naast zorgverleners, moeten ook de kinderen van de ouderen bereikt worden. Er moet daarvoor meer zicht komen op de omvang van deze groep plegers”, gaat Wouters verder. “Het is al een goed begin dat er inspanningen geleverd worden om zorgverleners te sensibiliseren, maar er moet ingezet worden op de verschillende groepen plegers om ouderenmis(be)handeling in zijn totaliteit aan te pakken”, besluit Wouters.