Persberichten
maandag, 10 sep 2018

Aantal asielaanvragen blijft verder stijgen

Nieuwste cijfers van CGVS weerleggen andermaal ‘goed nieuws’-showHet aantal asielaanvragen zit onmiskenbaar in een stijgende lijn. Dat blijkt nog eens uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Vorige maand werden 2.368 asielaanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van 12 procent in vergelijking met de maand juli, toen het aantal asielaanvragen (2.117) reeds de hoogste stand bereikte sinds januari 2016 (nog voor de sluiting van de Balkanroute). In vergelijking met augustus vorig jaar (1.790 aanvragen) gaat het zelfs om een stijging met maar liefst 32 procent.

De stijgende asielcijfers van de afgelopen twee maanden zijn geen op zichzelf staand gegeven. Zoals het Vlaams Belang eerder al signaleerde, zit het aantal asielaanvragen al langer in een stijgende lijn. In totaal werden in de eerste acht maanden van dit jaar al 15.153 asielaanvragen ingediend, goed voor een stijging van bijna 20 procent met vorig jaar, toen in dezelfde periode 12.661 aanvragen werden geregistreerd.

De toename van het aantal asielaanvragen in België is des te opvallender gezien het feit dat de illegale immigratie naar Europa eerder terugloopt. Terwijl het aantal asielaanvragen in de EU daalt, blijkt België in toenemende mate een aantrekkelijke bestemming.

Een en ander hoeft niet te verbazen, aangezien de verstrakking van het Belgische asiel- en immigratiebeleid – in tegenstelling tot verschillende andere Europese landen – tot op heden is blijven steken in sussende praatjes, vrijblijvende aankondigingen en halfslachtige maatregelen. Maatregelen die wél een impact zouden kunnen hebben (zoals een daadwerkelijke verscherping van het uitwijzingsbeleid en een verstrakking van de regels voor gezinshereniging voor erkende asielzoekers), blijven tot op heden uit.

Ook deze nieuwste cijfers tonen aan dat de bewering van deze regering dat de immigratiecrisis in dit land onder controle is, voorbarig is. Meer zelfs: ze is ronduit misplaatst.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang