Persberichten
donderdag, 29 jun 2023

Academisch rapport bevestigt: Vlaams Belang blijft paria voor VRT 

Uit een studie van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) blijkt dat het Vlaams Belang een bijzonder ongewenste gast blijft bij de openbare omroep. De Vlaams-nationale partij krijgt slechts 1,6 procent van de politieke spreektijd. Open VLD krijgt met 32,6 procent de meeste politieke aandacht.

In de studie werd een analyse gemaakt van de VRT-nieuwsberichtgeving in 2022. Hierbij werden de politici geanalyseerd die te gast waren in alle nieuws- en duidingsprogramma’s. Het gaat dan om Het Journaal, De Afspraak op Vrijdag, De Zevende Dag, Terzake en de interviews in Villa Politica. Van alle partijen kwam Open Vld met 32,6 procent het meest aan bod in de nieuwsuitzendingen, gevolgd door cd&v met 26,2 procent en N-VA met 19,3 procent. Daarna volgen Groen (7,9%) en Vooruit (7%). Dan volgen met MR en PS twee Franstalige partijen met respectievelijk 1,9 en 1,7 procent. Het Vlaams Belang bevindt zich in de staart van het peloton en wordt met 1,6 procent behandeld als een verwaarloosbaar kleine partij.

“Mochten deze cijfers uit Polen of Hongarije komen dan schreeuwde men moord en brand”   

Volgens de onderzoekers weegt bij de vertegenwoordiging van politieke partijen in de uitzendingen de machtslogica sterk door op de electorale logica. Zo krijgt geen enkele politicus meer spreektijd dan premier De Croo (Open Vld). Hierna volgen federaal minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) en energieminister Van der Straeten (Groen). In de top 20 is geen Vlaams Belang-politicus te bespeuren. 

Onderzoekers Stefaan Walgraeve en Peter Van Aelst concluderen: “Een indicatie van het feit dat de machtslogica sterk doorweegt op de electorale logica, is dat het aandeel spreektijd van PVDA-politici, maar vooral van Vlaams Belang-politici, laag is. Die vaststelling deden we al in 2021 en doen we nu opnieuw voor 2022.” 

Bij Vlaams Belang wordt ontgoocheld gereageerd op de cijfers. “Dit rapport bevestigt dat het Vlaams Belang door de openbare omroep nog steeds behandeld wordt als een paria”, aldus Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “Ondanks onze electorale kracht en onze onbetwistbare koppositie in de peilingen blijven wij het lelijke eendje. Iedereen met een democratische reflex zou hier aanstoot aan moeten nemen.” Volgens Slootmans weegt de regeringslogica te veel door in de berichtgeving. “Mochten deze cijfers uit Polen of Hongarije komen dan schreeuwde men moord en brand. Maar als het over het boycotten van het Vlaams Belang gaat, gelden er andere standaarden. Dan mag alles.”

“Wij vragen geen voorkeursbehandeling, maar een gelijkwaardige behandeling”

De systemische uitsluiting van de Vlaams-nationale partij druist bovendien in tegen de VRT-beheersovereenkomst, vindt Slootmans. “Die stelt dat de VRT de hoogste standaarden hanteert op het vlak van onpartijdigheid en dat elke stem telt. Indien men de groeiende argwaan van de Vlaming wil counteren en zich wil ontwikkelen tot een moderne en onpartijdige openbare omroep is er nood aan een radicale ommezwaai die het gehuldigde opiniepluralisme honoreert en de zo geprezen diversiteitslogica in ál zijn facetten uitvoert.”

Het Vlaams Belang neemt de studie te baat om zijn eis om proportionaliteitsvorken te hanteren bij de nieuws- en duidingsprogramma’s te benadrukken. “Wij vragen geen voorkeursbehandeling, maar een gelijkwaardige behandeling. De VRT wordt gefinancierd door álle Vlamingen, ook door Vlaams Belang-kiezers”, aldus nog Slootmans.