Nieuws
donderdag, 10 nov 2022

Acuut personeelstekort dwingt crèches tot maatregelen

Minstens 115 kinderdagverblijven hebben de laatste vijf maanden al maatregelen moeten nemen als gevolg van personeelstekort. “Dit was jammer genoeg te voorspellen”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Door de lage lonen en de hoge werkdruk is het niet verwonderlijk dat meer en meer kinderverzorgers er de brui aan geven. Er moet dringend ingezet worden op een beter verloning en het inzetten van logistieke assistenten zodat de gekwalificeerde kindbegeleiders meer tijd hebben voor de pedagogische begeleiding kinderen.”

Het personeelstekort in de kinderopvangsector is zo groot dat kinderdagverblijven ingrijpende maatregelen moeten nemen. Tussen juni en oktober moesten al 115 crèches hun werking aanpassen omdat er niet goed personeel ter beschikking was. De meeste kiezen ervoor om hun openingsuren aan te passen zodat ze met minder personeel kunnen werken. Het Agentschap Opgroeien heeft bevestigd dat ze hier in de afgelopen vijf maanden al 232 meldingen over gekregen hebben. Mogelijks zijn de cijfers nog een onderschatting omdat men niet verplicht is om zo’n maatregelen te melden bij de overheid.

“Dat de kinderdagverblijven wegens personeelstekort maatregelen moeten nemen, was jammer genoeg al lang te voorspellen”, zegt Malfroot. “We waarschuwen al jaren voor de hoge werkdruk, de te hoge administratieve lasten die worden opgelegd door het agentschap Opgroeien, het gebrek aan respect en de lage lonen als gevolg van het scheefgetrokken subsidiesysteem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer en meer begeleiders het niet meer zien zitten en er de brui aan geven. De druk op de sector ligt dermate hoog, want ook na de uren moeten de kindbegeleiders en onthaalouders zich verder bijscholen, dat het de sector echt wel te veel wordt. “

“Betere verloning essentieel om personeelstekort op te lossen”

Bovendien speelt de energiecrisis ook een rol. “Heel wat onthaalouders en zelfstandigen raken niet meer uit de kosten, wat voor velen de druppel is om massaal te stoppen”, aldus Malfroot. “In 2023 en 2024 zal de dalende tendens zich zeker verder zetten, omdat tegen dan een aantal onthaalouders niet meer zullen voldoen aan de 'persoonsgebonden kwalificaties' die worden opgelegd door het agentschap Opgroeien.”

Om het personeelstekort op te lossen, zijn er volgens het Vlaams Belang op korte termijn meer investeringen nodig. “Men moet niet alleen de subsidies en lonen optrekken, maar ook de onkostenvergoeding voor onthaalouders”, besluit Malfroot. “Daarnaast moet men de aanwerving van logistieke assistenten mogelijk maken voor het uitvoeren van bepaalde taken zoals koken en poetsen zodat de gekwalificeerde kindbegeleiders meer tijd hebben voor de pedagogische begeleiding van de kinderen. Maar hoe je het draait of keert, alles begint bij het loon en dat moet gewoon naar omhoog.”