Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

Afbouw bijzondere bijdrage sociale zekerheid moet onmiddellijk gebeuren

Het Vlaams Belang stelt vast dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het pleidooi overneemt om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid af te bouwen. “Onze partij pleit al lang voor de afschaffing van deze asociale belasting”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Maar we betreuren ten zeerste dat de minister dit wil spreiden over zeven jaar en daarbij die belasting wil vervangen door andere belastingen.”

“De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is een bijdrage die bij werknemers en hoge ambtenaren geheven wordt voor de sociale zekerheid”, aldus Vermeersch. “Het is een taks die vadertje staat jaarlijks 1,2 miljard euro opbrengt.”

“Het voornemen van Van Peteghem om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid af te bouwen is geen echte belastingverlaging”

“Deze taks heeft bijzonder kwalijke gevolgen, in het bijzonder voor werknemers met een laag loon”, vervolgt Vermeersch. “Ze wordt geheven bovenop de personenbelasting en zorgt er zo voor dat elke loonopslag grotendeels terug in overheidshanden verdwijnt. Die taks zorgt er mee voor dat het verschil tussen een werkloosheidsvergoeding en werken klein wordt. De taks werkt dus werkloosheid in de hand en zet mensen zeker niet aan tot werk.”

Het overheidsbeslag in dit land ligt heel wat hoger dan bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland. “Deze afbouw van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid kan dan ook perfect gefinancierd worden door besparingen”, besluit Vermeersch. “De instellingen in dit land zijn peperduur. Er zijn dan ook heel wat besparingen mogelijk die de bevolking geen pijn doen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het koningshuis, de overtollige Senaat, de al te gulle partijfinanciering en niet te vergeten de kost voor asiel en migratie.”