Nieuws
donderdag, 12 aug 2021

Afghanistan: Depoortere roept commissie Binnenlandse Zaken bijeen

De commissie Binnenlandse Zaken wordt door haar voorzitter, Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) vervroegd bijeengeroepen, nu de Taliban snel oprukt in Afghanistan en de regeringspartijen Groen en Ecolo geen gedwongen uitwijzingen meer willen naar dit Aziatische land. “Het is belangrijk om te peilen naar de eensgezindheid binnen paars-groen over deze kwestie. En daarnaast moet er proactief een regeling getroffen worden om Afghaanse vluchtelingen in eigen regio op te vangen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie).

We moeten duidelijkheid krijgen over de eensgezindheid en de consensus binnen de meerderheid”, aldus Van Langenhove. “Hoe geloofwaardig is het beleid immers nog wanneer de groene regeringspartijen zonder meer een stopzetting van alle uitwijzingen naar Afghanistan voorstaan, terwijl voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de gedwongen terugkeer naar dat land wel duidelijk een optie blijft.” Het Vlaams Belang wijst erop dat ook regeringspartij PS het openlijk oneens is met de houding van Mahdi, en daarover meldde dat hierover binnen de regering geen overleg werd gepleegd.

“Onze poorten wagenwijd openstellen voor asielzoekers uit Afghanistan is geen optie: we hebben al meer dan ons deel gedaan”

“We herhalen ons pleidooi om asielzoekers in eigen regio op te vangen”, vervolgt Van Langenhove. “Op die manier wordt het terugkeren naar eigen land, eens de problemen aldaar zijn opgelost, eenvoudiger. En bovendien worden de beschikbare middelen dan efficiënter besteed, zodat veel meer vluchtelingen geholpen kunnen worden. We mogen niet wachten tot wanneer de situatie in Afghanistan helemaal uit de hand loopt.” Het Vlaams Belang wil dat met het oog hierop, zo snel mogelijk akkoorden worden gesloten met de buurlanden van Afghanistan, zijnde Pakistan, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan en China.

“Eensgezindheid binnen Europa tegen illegale migratie is verder noodzakelijk”, besluit Van Langenhove. “Zoals Europa ook een vuist dient te maken tegen landen als Wit-Rusland, dat er bewust voor zorgt dat Litouwen nu al wekenlang met een massale immigratiegolf te maken krijgt. Als Afghanistan onstabieler wordt, zal ook deze route immers aanzwellen. Illegale immigratie mag nooit lonend zijn en Europa mag zich nooit laten chanteren.”