Nieuws
dinsdag, 31 okt 2023

Agressie tegen advocaten moet zwaarder bestraft worden

Foto: iStock. Agressie tegen advocaten moet zwaarder bestraft worden

Het Vlaams Belang steunt de Orde van Vlaamse Balies in haar vraag om agressie tegen advocaten zwaarder te bestraffen. “Geweld is in alle omstandigheden onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid en advocate Marijke Dillen. “In het nieuwe Strafwetboek wordt terecht voorzien in zwaardere straffen voor geweldsdelicten tegen onder meer politiemensen en brandweerlui. Maar een groep als de advocatuur mag daarbij niet worden vergeten.”

Net zoals geweld tegen politiemensen, ambulanciers of huisartsen is ook geweld tegen advocaten absoluut niet uitzonderlijk. Uit een recente enquête van Advocaat.be, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies en die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt en hun belangen behartigt, blijkt dat zomaar eventjes 81 procent van de advocaten de afgelopen twee jaar geconfronteerd werd met agressie. Bij 20 procent ging het zelfs om fysiek geweld. “Meer dan de helft van de advocaten geeft aan dat de voorbije vijf jaren de agressie opmerkelijk gestegen is”, aldus Dillen. “Het zijn percentages die tot niet alleen tot nadenken stemmen, maar ook aanzetten tot initiatieven om hieraan te verhelpen.”

“Advocaten worden geviseerd omdat ze hun job doen”

“Als verdedigers van partijen in procedures nemen advocaten beroepshalve partijdige en uitgesproken standpunten in. Dat is hun job”, aldus Dillen. “En dat kan, zeker in persoonsgebonden materies zoals echtscheidingen, bij de tegenpartij heftige emoties of zelfs weerzin opwekken. Maar geweld tegen advocaten, wat de zaken alleen maar erger maakt en een echte plaag aan het worden is, is absoluut niet te aanvaarden.”

Net als de Orde van de Vlaamse Balies wil Dillen dat de kwetsbaarheid van advocaten erkend wordt. “Het is al lang een verzuchting van de Orde, en de noodzaak ervan werd helaas recent aangetoond met de laffe moord op een echtscheidingsadvocate”, besluit Dillen. “Voor het Vlaams Belang zijn zwaardere straffen voor geweld tegen advocaten volledig op hun plaats. Net zoals voor geweld tegen andere vaak geviseerde beroepsgroepen zoals politiemensen, zorgverleners, artsen en brandweerlui.”