Nieuws
woensdag, 17 aug 2022

Agressie tegen VDAB-medewerkers moet streng bestraft worden

Er wordt te weinig gedaan tegen mensen die personeel van de VDAB terroriseren. Dat zegt het Vlaams Belang. Veel inactieven die na een aanmaning hun uitkering dreigen te verliezen, gaan over tot geweld of intimidatie, zo blijkt uit een artikel in Het Laatste Nieuws. Zo worden VDAB-medewerkers die mensen aan een job moeten helpen steeds vaker het slachtoffer van agressie. Het gaat hierbij om zowel verbaal als fysiek geweld. “Deze gevallen van agressie mogen niet zonder gevolg blijven”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Men moet de daders aanpakken met alle mogelijke wettelijke middelen.” Ook opmerkelijk: 40% van de daders is van buitenlandse origine, wat wijst op een cultuur- en integratieprobleem.

Het aantal meldingen van agressie geregistreerd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is op drie jaar tijd met maar liefst 58 procent toegenomen van 132 in 2018 naar 208 in 2021. Volgens VDAB is deze toename zowel een bredere maatschappelijke trend als een gevolg van het striktere activeringsbeleid. De agressie is zowel verbaal, waarbij bijvoorbeeld gedreigd wordt om de werknemers privé te komen opzoeken, als fysiek. Een derde van alle agressiegevallen doet zich voor in de provincie Antwerpen. De spectaculairste gevallen komen vooral voor in de grote steden waar meer mensen wonen met een zwakkere sociaal-economische achtergrond, maar ook van buitenlandse origine. In 40 procent van alle agressie-meldingen is de dader van buitenlandse afkomst, een buitensporig hoog aandeel.

“Geweld is altijd verkeerd en mag nooit getolereerd worden in onze samenleving”, zegt Malfroot. “Maar als het dan nog eens gericht wordt tegen mensen die anderen proberen te helpen door hen naar een job te begeleiden, is het nog wraakroepender.”

“Wie misbruik maakt van de Vlaamse gastvrijheid hoort hier niet thuis”

VDAB probeert medewerkers beter te wapenen tegen agressie door bijvoorbeeld extra alarmbellen te installeren of door specifieke opleidingen te organiseren. “Het is goed dat men personeel met zulke maatregelen beter wapent tegen agressie, maar men moet vooral naar de daders durven kijken”, aldus Malfroot. “Zij zijn de schuldigen in deze en moeten gestraft worden. Het parket moet dit soort misdrijven daarom prioritair behandelen. We moeten een duidelijk signaal uitsturen dat dit volstrekt ontoelaatbaar is.”

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat de daders van agressiegevallen met alle mogelijke wettelijke middelen moeten aangepakt worden. “In drastische gevallen moet onderzocht worden of de daders een deel van hun uitkering kunnen verliezen of zelfs hun sociale woning”, besluit Malfroot. “Indien het om buitenlandse daders gaat, moeten zij hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. Wie misbruik maakt van de Vlaamse gastvrijheid hoort hier niet thuis.”