Nieuws
dinsdag, 13 sep 2022

Agribashing tegengaan blijkt geen prioriteit voor Vlaamse regering

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) heeft in een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin laten weten dat hij geen algemeen meldpunt voor agribashing wil. “Cd&v doet af en toe alsof ze zich nog wat bekommert om de Vlaamse landbouw, maar in feite loopt de partij in de Vlaamse regering braaf aan het handje van de N-VA en volgt ze gedwee de stikstofdictaten”, aldus Sintobin.

Hoewel het imago van onze landbouwsector volgens minister Brouns “een blijvende prioriteit” vormt, is hij op dit ogenblik geen voorstander van een algemeen meldpunt voor agribashing. Dit is het doelbewust verspreiden van onwaarheden over de landbouw met als doel om deze belangrijke sector in een zo slecht mogelijk daglicht te plaatsen. Zo zijn er voorbeelden bekend van schoolboeken die zich hier schuldig aan maakten, maar ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werd hier al op betrapt.

Zij verkondigde eerder dit jaar in een VTM-journaal bepaalde voor het imago van de landbouw erg schadelijke onwaarheden, namelijk dat in Vlaanderen varkenskarkassen, geschikt voor consumptie, systematisch met overheidssteun vernietigd zouden worden en dat de ammoniakuitstoot van een gemiddeld Vlaams varkensbedrijf groter zou zijn dan die van de nieuw te bouwen Ineos-fabriek in Antwerpen.

“Cd&v blaast warm en koud over agribashing”

“Volgens minister Brouns spreekt het voor zich dat van leden van de Vlaamse Regering verwacht kan worden dat ze zich correct en respectvol uiten ten aanzien van bedrijven en mensen”, zegt Sintobin. “Maar hij durft zijn collega-minister Demir zelfs niet eens terecht te wijzen na de leugens die zij op televisie verkondigde.”

Het Vlaams Belang vindt het opvallend dat minister Brouns geen algemeen meldpunt voor agribashing wil. “Het was nochtans Bart Dochy, burgemeester van Ledegem en Vlaams Parlementslid voor cd&v, die er vorig jaar zelf één lanceerde”, herinnert Sintobin eraan. “Cd&v probeert dan wel om het imago van boervriendelijke partij te onderhouden, maar uit hun acties en woorden blijkt steeds hoe ze zich neerleggen bij de stikstofdictaten van N-VA.”